Groot tekort aan leerkrachten
Bij de start van het schooljaar 2019-2020 bleek dat er in heel wat scholen een tekort is aan leerkrachten. Directies proberen dit tekort op verschillende manieren op te vangen. Zo worden bijvoorbeeld gepensioneerde leerkrachten gevraagd terug te keren om bij te springen. Hoe wil minister Hilde Crevits dit tekort aanpakken? Welke maatregelen zijn mogelijk op korte termijn? Jan De Meulemeester praat erover met PVDA-parlementslid Kim De Witte.

Aan het begin van dit schooljaar laaide de discussie over het lerarentekort weer hoog op. Heel wat scholen krijgen hun vacatures niet ingevuld. Schooldirecteurs moeten daardoor creatiever worden om de vacatures ingevuld te krijgen. Zoals: het aanwerven van leerkrachten zonder diploma, leerlingen die naar documentaires kijken in plaats van les te krijgen, klassen die worden samengevoegd, enz. … “Dat zijn heel ernstige en schadelijke situaties, die de kwaliteit van het onderwijs zeker niet ten goede komen”, zegt Elisabeth Meuleman (Groen).

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) meldde vorig jaar 11.113 openstaande vacatures in secundair onderwijs. In 2013 waren dat er nog 5.140. In het kleuteronderwijs en lager onderwijs van 3.419 in 2013 naar 5.353 in 2018. “De instroom is te klein, de uitstroom te groot. Niet verwonderlijk, want het lerarenberoep is zwaar. Leraren kloppen lange dagen, tot 50 uur per week tijdens het schooljaar. Zo bleek uit een tijdsbestedingsonderzoek van minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)”, aldus Kim De Witte (PVDA).

Inspanningen

Tijdens een uitzonderlijk vragenuurtje in de commissie ad hoc in het Vlaams Parlement haalt minister Crevits aan dat er reeds heel wat inspanningen zijn gebeurd. Ten eerste is er een cao gesloten waarin een lineaire loonsverhoging is bepaald van 0,3 procent die kan oplopen tot 1,1 procent. Ten tweede komt er een betere aanvangsbegeleiding voor starters. Door intensieve coaching kunnen jongeren zo geleidelijk aan groeien in de job. “We investeren daarin 26,8 miljoen euro. Dat bedrag zal de komende jaren stijgen naar 38 miljoen euro”, zegt Crevits. Ten derde is er het lerarenplatform. En tot slot zijn er meer mogelijkheden tot een vaste benoeming.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio ad hoc, woensdag 25 september 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.