Tine Claus, directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen
In 2015 werden we geconfronteerd met de grootste vluchtelingencrisis in ons land sinds de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien blijft het aantal vluchtelingen stijgen en krijgen we de opvangcrisis niet onder controle. Wat moet er gebeuren? Journalist Marc Van de Loorverbosch vraagt het aan Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Een jaar geleden werd Tine Claus directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een organisatie die de rechten van asielzoekers in ons land en in Europa verdedigt. En de uitdagingen zijn groot, want nog nooit was de opvangcrisis in ons land zo problematisch. “Ons opvangsysteem is al sinds oktober 2021 in crisismodus. De engagementen van de overheid zijn te laag, er is geen daadkracht. We zien op het terrein geen verbetering. Drastische maatregelen zijn nodig”, klinkt het bij Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Solidair met Oekraïne

Tien maanden na de Russische inval in Oekraïne blijven Oekraïners toekomen in ons land. Momenteel verblijven zo’n 60.000 Oekraïners in België. Maar de opvangcapaciteit geraakt verzadigd. Tijdelijke opvangcentra zitten vol en families moet noodgedwongen in het Zuidstation in Brussel slapen of opvang zoeken bij daklozenorganisatie Samusocial. “De Vlaamse overheid, die verantwoordelijkheid is voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, doet momenteel niet genoeg. Er is meer samenwerking en opvangcapaciteit nodig”, zegt Claus.

De oorlog in Oekraïne bracht een grote golf van solidariteit op gang. Via de hashtag #PlekVrij riep voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (cd&v) burgers op om Oekraïense vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden.  Maar de tijdelijkheid blijft nu al maanden aanhouden en het einde van de oorlog is nog niet in zicht. “Sommige gezinnen trekken het niet meer. Het is aan de overheid om alternatieven te zoeken en ervoor te zorgen dat iedereen correcte huisvesting heeft”, stelt Tine Claus.

Kinderen op de vlucht

Met een standbeeld van een kind vragen Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International en Child Focus dringend aandacht voor kinderen op de vlucht. Van vrijdag 18 tot zondag 20 november was het standbeeld te zien op het Luxemburgplein in Brussel. “Bezoekers konden het kind horen tellen tot 18.292. Dat staat symbool voor het aantal kinderen op de vlucht die tussen 2018 en 2020 in Europa van de radar verdween. Per uur verdwijnt er dus een kind in Europa”, aldus Claus.