Waterkwaliteit in België verbetert niet
De waterkwaliteit in ons land lijkt niet te verbeteren. Aan de oorzaak ligt de bemesting van akkers en velden door de boeren. Uit recente cijfers blijkt dat 26 procent van de meetpunten een te hoog nitraatgehalte bevat, de zogeheten rode meetpunten. Dat is exact evenveel als bij het begin van de metingen door het CVBB dat instaat voor de waterkwaliteit in België. In het Vlaams Parlement maakt men zich dan ook zorgen over de werking van het CVBB.

Met de komst van het nieuwe Mestdecreet in 2011 kwam de oprichting van het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB). De opdracht van het CVBB is Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven te helpen voldoen aan de streefwaarden voor het nitraatresidu in oppervlaktewater en grondwater te minimaliseren. Via het eerste Mestdecreet en de eerste Mestactieplannen werden algemene bemestingsnormen opgelegd. De waterkwaliteit in landbouwgebied en het effect van de mestwetgeving hierop wordt opgevolgd via het MAP-meetnet. MAP-meetpunten zijn een barometer voor de toestand in het geheel van de Vlaamse waterlopen, waarmee Europa de vooruitgang in het Vlaamse grondgebied beoordeelt.

Een MAP-meetpunt kleurt groen wanneer geen overschrijdingen van de nitraat-richtlijn worden vastgesteld gedurende een meetjaar. Wordt de nitraatconcentratie van 50 mg/l tijdens een meetjaar overschreden, dan kleurt het MAP-meetpunt rood. Maar de afgelopen jaren blijkt dat het aantal meetpunten met een te hoge nitraatvervuiling min of meer onveranderd zijn gebleven. Sterker nog, het voorbije jaar is er vastgesteld dat er meer nitraat in het oppervlaktewater in Vlaanderen zit. Zo werden de nitraatwaarden sinds de zomer 2017 in 26 procent van de meetpunten minstens één keer overschreden. Terwijl het percentage de voorbije 4 jaar op 20 procent zat.

Boeken dicht?

De opdracht van het CVBB is gekoppeld aan de looptijd van het Mestactieplan (MAP). Het huidige MAP loopt dit jaar af, in 2019 wordt MAP 6 van kracht. “Het CVBB is nu al zes jaar bezig en ze zitten nu op hetzelfde punt als bij de start van het actieplan. Dan zou ik zeggen boeken dicht en laten we iets anders doen”, zegt Wilfried Vandaele (N-VA). “We kennen de lovenswaardige inspanningen, zoals lezingen, maar waar zijn de resultaten? Ik zou liever een resultaatsverbintenis zien dan een inspanningsverbintenis”.

De N-VA’er suggereert dat de Europese Commissie, die toeziet op de waterkwaliteit, mogelijk doortastender zal optreden. Vlaanderen zou wel eens kunnen fluiten naar de uitzonderingsregeling om meer mest uit te rijden dan de norm voorschrijft. “Als de Commissie die regeling schrapt omdat de Vlaamse waterkwaliteit er niet op vooruitgaat, moeten de boeren op een andere, veel duurdere manier af van hun mest. Veel landbouwbedrijven zouden plots in de problemen komen”, aldus Vandaele.

Studio Commissie, zaterdag 7 april vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.