Coronavirus

Omwille van de extra maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus, wordt het zendschema van vlaamsparlement.tv grondig gewijzigd.

De commissievergaderingen en bijgevolg ook de live-uitzendingen vanuit de commissiezalen worden deze week opgeschort, zodat kabinetten en administratie zich volop kunnen concentreren op de aanpak van het coronavirus. De plenaire vergadering gaat wel door met een actualiteitsdebat over de coronacrisis.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 16/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de Panoreportage ‘Geheim op Instagram’ over jongeren die via geheime netwerken op sociale media negatieve gedachten delen

Dinsdag 17/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Werk en Economie met een gedachtewisseling over de economische impact van de Vlaamse universiteiten en hun rol als motor van onderzoek en ontwikkeling

Woensdag 18/03

– 14u: De Koepelzaal Live – Actualiteitsdebat over de coronacrisis.

De plenaire vergadering bespreekt met de voltallige Vlaamse Regering de coronacrisis. Tevens bespreekt de vergadering een ontwerp van nooddecreet van de Vlaamse Regering betreffende de aanpak van de coronacrisis en houdt de stemming over dit ontwerp van decreet.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 19/03

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 2)

Vrijdag 20/03

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren (deel 3)

Zaterdag 21/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Mobiliteit van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: overbodige verkeersborden en over onveilig rijgedrag van fietsers

Zondag 22/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Media van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over het rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen 2019 van de Vlaamse Regulator voor de Media

Maandag 23/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij betreffende de evaluatie van de tariefstructuur van de integrale waterfactuur