Homofobie

Geachte kijker,
Hieronder vindt u een beknopt zendschema van week 3 van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 13/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Cultuur van het Vlaams Parlement over de schrapping van de subsidielijn ‘Participatieprojecten kansengroepen cultuur, jeugd en sport’

Dinsdag 14/01

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de aanpak van seksisme en xenofobie in hogeronderwijsinstellingen en over maatregelen tegen homofoob geweld

– 18u: Studio Commissie – Barbara Sauer kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Woensdag 15/01

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Brussel en Dierenwelzijn in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de brandveiligheid in dierenpensions, het uitrusten van dieren met gevaarlijke attributen en over de strijd tegen broodfokkerij

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 16/01

– 10u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Wonen in het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het lage aantal toegankelijke sociale woningen en over een ambitieus renovatieprogramma voor woningen in Vlaanderen

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Mobilteit in het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de huidige werking en de toekomst van De Lijn met Marc Descheemaecker (voorzitter VMM – De Lijn) en Roger Kesteloot (directeur-generaal VVM – De Lijn)

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de brandveiligheid in dierenpensions, de oprichting van een dierenpolitie en over de strijd tegen broodfokkerij

Vrijdag 17/01

– 18u: Het Debat – Verplichte renovatie van Vlaamse woningen met Joke Schauvliege (CD&V) en Maxim Veys (sp.a)

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het aanplanten van bomen langs waterwegen van De Vlaamse Waterweg nv, het beter naleven van geluidsnormen door middel van een geluidsbegrenzer en over de minimale of maximale parkeernormen in steden en gemeenten

Zaterdag 18/01

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 19/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het lage aantal toegankelijke sociale woningen en over een ambitieus renovatieprogramma voor woningen in Vlaanderen

Maandag 20/01

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de bouw van 2 fabrieken van Ineos in Antwerpen, de draagkracht voor grote wilde dieren in Vlaanderen en over de komst van wolvin Noëlla en haar overlevingskansen in Vlaanderen


Dit zendschema werd opgesteld op basis van alle momenteel beschikbare informatie. Niets sluit uit dat op er op basis van bijkomende informatie nog wijzigingen in het uitzendschema worden doorgevoerd. Die bijkomende informatie kan het gevolg zijn van beslissingen van de diensten van het Vlaams Parlement, van de actualiteit die een aantal nieuwe keuzes opdringt of van andere overmacht.