Het stikstofdossier brengt de Vlaamse regering in een nooit geziene crisis. Maar Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz gelooft nog in een oplossing, zelfs als dat betekent dat een decreet over stikstof mogelijk niet meer kan worden gestemd tijdens deze legislatuur. Hij is te gast in Studio Vlaams Parlement.

Cd&v en de andere meerderheidspartijen beseffen dat elk verkeerd woord nu een potentieel akkoord in gevaar kan brengen. Daarom zwijgen ze liever als vermoord. Wie wel bereid was om het zwijgakkoord te doorbreken is de liberale fractieleider Willem-Frederik Schiltz die met zijn partij dit keer in het midden van het bed ligt. “Een akkoord is broodnodig om de komende jaren welvaart en rechtszekerheid te bieden aan bedrijven en landbouwers, maar ook aan natuurverenigingen. Zonder dat akkoord draait alles in de soep.”

Elf van de dertien knelpunten om tot een akkoord te komen zijn intussen al opgelost. Wat er op tafel blijft is: de ongelijke behandeling van landbouw en industrie en de zogenaamde saldering. Volgens dit systeem kunnen “stikstofrechten” worden verhandeld. Wanneer een oude boer stopt, zou een andere jongere boer de stikstofuitstoot kunnen compenseren. N-VA is hier radicaal tegen. “De federale cultuur, de onstuimigheid, dringt wat door in het Vlaams Parlement. Dat vind ik niet zo slecht”, stelt Schiltz in Studio Vlaams Parlement vast. “De essentie van het stikstofakkoord is robuust, er moet gewoon nog wat aan gesleuteld worden. Het akkoord zal er komen of het nu op korte of middellange termijn is.”