Eind april 2023 kondigde Bart Tommelein (Open Vld), Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Oostende, aan dat hij stopt met de nationale politiek. Op nationaal vlak mag het dan wel gedaan zijn, maar lokaal hoopt hij de Oostendenaar te kunnen overtuigen van zijn burgemeesterschap. Al blijkt dat geen evidente zaak te zijn.

De 60-jarige Bart Tommelein (Open Vld) zegt, na 20 jaar te hebben gezeteld in het parlement, de nationale politiek vaarwel. In die periode beoefende hij veel verschillende politieke mandaten: hij was fractieleider voor Open Vld, Noordzee-staatsecretaris en zelfs Vlaams viceminister-president en minister van Energie. Een mooie carrière, waar hij veel herinneringen aan heeft overgehouden. “Zo had ik een aanvaring met toenmalig parlementsvoorzitter Jan Peumans. Ik had een muilband mee, want ik verweet de meerderheid dat ze de oppositie muilkorfde”, lacht Tommelein in Tot Slot. “Maar het allermooiste moment in dit Vlaams Parlement is toch wel wanneer ik de eed mocht afleggen als viceminister-president, en dit op mijn verjaardag.”

Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn. “Ik vind het altijd verschrikkelijk als een meerderheid niet meer aan elkaar hangt. Zo werd de Septemberverklaring uitgesteld omdat er geen akkoord was binnen de meerderheid.” Tommelein werd ook eens opgeroepen om een zitting bij te wonen van de PFAS-commissie. Als toenmalig viceminister-president en Vlaams minister van Financiën en Begroting moest hij zich komen verantwoorden voor het Vlaams Parlement. “Ik had echt niets te maken met dat dossier en toch moest ik komen. Dat had te maken met politieke evenwichten, als er een voormalig minister van cd&v en N-VA kwam, dan moest er ook iemand van Open Vld bij zijn. Een volledige zaterdag heb ik hier gezeten zonder dat er mij één vraag werd gesteld. Dat zijn facetten van de politiek die echt niet oké zijn.”

Terugdraaiende teller

Met de verplichte invoering van de digitale teller beloofde toenmalig minister van Energie Bart Tommelein dat eigenaars van zonnepanelen minstens 15 jaar het voordeel van de terugdraaiende teller zouden kunnen behouden. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Het Grondwettelijk Hof vernietigde in 2021 de regeling en de Vlaamse Regering kon het systeem niet invoeren. “Door een klacht van een liberale minister in de federale regering vernietigde het Grondwettelijk Hof de regeling. Eigenaars van zonnepanelen voelen zich bedot. Ik heb het daar nog altijd heel moeilijk mee. De eigenaars van zonnepanelen werden niet correct behandeld.”

Passie(f)

Hoewel Tommelein zelf heeft gekozen om de nationale politiek te verlaten, zal hij het parlement toch wel missen. “Er zijn periodes geweest dat ik meer in Brussel zat dan in mijn eigen stad, dus het is een zeer belangrijk deel van mijn leven geweest. Pas toen ik burgemeester ben geworden van Oostende, heb ik echt mijn stad terug leren kennen.”

“De oeverloze discussies in dit Vlaams Parlement daarentegen zal ik niet missen. Zaken die in de commissies tot in den treure worden besproken, worden nogmaals in de plenaire vergadering besproken. De meeste parlementsleden lezen hun tekstje af, bang om hun draad kwijt te geraken. Dit Vlaams Parlement mankeert passie.”

Voorrecht

Met alle stemmen geteld is nu ook duidelijk welke kandidaten effectief verkozen zijn. Daar zijn heel wat nieuwe gezichten bij. Het Vlaams Parlement verwelkomt bijna 50 nieuwe gezichten. Tommelein geeft hun alvast wat advies mee. “Wees authentiek. Veel mensen denken dat ze zich anders moeten gedragen als ze hier zijn, maar wees vooral jezelf, met uw talenten en gebreken. Een volksvertegenwoordiger zijn, is niet hetzelfde als een ambtenaar of werknemer. Parlementair zijn is een voorrecht en je moet inspanningen leveren. Dit is geen job. Het is iets dat je tijdelijk doet, omdat je kiezers je voor een bepaalde tijd je de kans geven om hen te vertegenwoordigen.”

Open Vld was de grote verliezer van deze verkiezingen. In het Vlaams Parlement verliezen ze zeven zetels. Toch blijft Tommelein optimistisch en hoopt hij zijn werk als burgemeester van Oostende te kunnen voortzetten. “Het is mijn ambitie om samen met mijn stadslijst ‘Trots op Oostende’ de grootste lijst te worden. Eén legislatuur is niet genoeg om mijn werk af te maken. Dus ik hoop dat ik nog voor één legislatuur het vertrouwen van de Oostendenaar krijg. Nadien is het aan iemand anders om mijn werk over te nemen.”