De eerste teksten van het nieuwe mestactieplan (MAP7) zijn bij cd&v op een koude steen gevallen. De partij, die al langer worstelt met het beleid van minister Zuhal Demir (N-VA), noemt het lek in de pers een blunder van formaat. Demir zou de boeren te veel ophitsen en te weinig naar hen luisteren. “Dat getuigt van weinig boerenverstand”, vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (cd&v). In Studio Vlaams Parlement verzekert Rombouts dat haar partij de boeren nooit in de steek zal laten.

Na het Ventilus- en stikstofdossier ligt nu ook het zevende mestactieplan op tafel. Dat MAP7 legt regels op aan de Vlaamse boeren rond bemesting. Het doel is dat er minder schadelijke stoffen zoals nitraat en fosfaat terechtkomen in het grond- en oppervlaktewater. Maar het gelekte plan zette kwaad bloed bij de landbouwers. Door de vooropgestelde harde maatregelen in het plan dreigen landbouwers duizenden hectare landbouwgrond te verliezen. “Als deze maatregelen effectief moeten genomen worden dan is dit het einde van onze ganse land- en tuinbouwsector. Vooral de aardappelsector zal hierdoor hard getroffen worden. Belgische frietjes zullen niet meer met de Vlaamse aardappel kunnen geproduceerd worden”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (cd&v) vast.

Rombouts hekelt vooral het feit dat minister Demir niet heeft samengezeten met de sector om tot een gedragen plan te komen. “Het is een blunder van formaat om onze voedingssector uit Vlaanderen te jagen. Ik ben ervan overtuigd dat we onze voedingsproductie zelf in handen moeten houden. Dat is echt van cruciaal belang.” De minister heeft haar administratie nu opgedragen om de landbouw- en natuurorganisaties rond de tafel te brengen over het nieuwe mestactieplan. Komen ze niet tot een compromis, dan zal de minister zelf een voorstel binnen de regering neerleggen. “Partners stuur je niet in het moeras met het mes op de keel, maar daar ga je effectief met gezond boerenverstand mee in overleg om zo tot gedragen oplossingen te komen”, aldus Rombouts.