1 op 4 scholen heeft een asbestprobleem
Ongeveer een op de vier onderzochte scholen in Vlaanderen heeft een dringend asbestprobleem. Daarmee is het probleem drie keer groter dan aanvankelijk gedacht. Dat blijkt uit cijfers die Groen heeft opgevraagd bij minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Verschillende Vlaamse Parlementlseden begrijpen niet waarom zo weinig scholen hun asbestprobleem aanpakken.

Tijdens de commissievergadering Onderwijs van 8 maart en de plenaire vergadering van 14 maart 2018 werd het probleem van de asbestvervuiling in schoolgebouwen besproken. Uit de toen beschikbare cijfers bleek dat er in 20 van de 300 onderzochte scholen dringend actie nodig was. Maar na afronding van de asbestinventarisatiestudie van de OVAM bleek dat 69 van de 300 scholen een advies tot dringende actie kregen om het asbest te verwijderen. “In Vlaanderen zijn er 3600 scholen. Als bijna een op vier van de scholen met een dringend te saneren asbestprobleem zitten, spreken we over een groot probleem”, zegt Johan Danen (Groen). “Wat mij bijzonder verontrustte, was dat een maand geleden 22 van die 69 scholen nog geen enkele actie hadden ondernomen. Ondanks het feit dat de OVAM hen tweemaal aanmaande dit wel te doen”.

Het betreft meestal het aantreffen van verweerde en/of beschadigde asbesttoepassingen, zoals asbesthoudende gips rond CV-leidingen of andere niet-hechtgebonden toepassingen. Ook hechtgebonden toepassingen kunnen door verwering en beschadiging een dringende ingreep vergen, in het bijzonder waar contactrisico’s voor leerlingen bestaan. Het kan hierbij bijvoorbeeld ook gaan om verweerde asbestcement gevelleien, waar leerlingen kunnen tegen leunen of hun fiets tegen kunnen zetten. Op basis van de steekproef in 300 scholen wil minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) nu aan de slag. “We hebben al enkele overeenkomsten met de onderwijsnetten afgesloten, we kunnen op basis van het rapport die overeenkomsten activeren. We kunnen nu die 7,5 miljoen euro gebruiken om waar er op korte en middellange termijn in die 300 scholen asbest verwijderd moet worden, dat ook effectief te doen”, zegt Crevits aan HLN.

Studio Commissie (herhaling), zaterdag 1 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in de nieuwslus.