Schooldirecteurs kampen met burn-out
Schooldirecteurs van basisscholen zitten elk jaar bijna vier weken ziek thuis. De helft van die ziektedagen wordt voorgeschreven voor burn-outs en depressies. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport rond ziekteverzuim bij het Vlaamse onderwijspersoneel. In de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement discussiëren verschillende parlementsleden over deze problematiek met bevoegd minister Hilde Crevits.

Uit het onderzoek ‘Stress en welbevinden bij schoolleiders’ blijkt dat de tevredenheid en het enthousiasme van onze directeurs goed is, maar dat veel directeurs kampen met stress en symptomen van burn-out. Dat loopt zelfs op tot de helft van de ondervraagde directeurs. “Verschillende factoren kunnen zowel een bron van stress zijn als een bron van hoog welbevinden. Denk aan de contacten met leraren, leerlingen en ouders die directies vaak een goed gevoel geven, maar tegelijk in sommige gevallen bijdragen tot hoge stress”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Directies halen heel veel voldoening en uitdaging uit pedagogische taken en innovaties, maar hebben tegelijk het gevoel nooit rond te geraken”.

Daarnaast zijn de loonverschillen tussen de directeurs een bron van frustratie. Maar ondertussen heeft de Vlaamse Regering de gelijkschakeling van de lonen voor de directeurs basisonderwijs goedgekeurd. Dit op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De gelijkschakeling gaat in vanaf 1 september 2018. Met deze maatregel en het meer klasvrij maken van de directeurs versterkt minister Crevits het schoolleiderschap in het basisonderwijs.

Ondersteuning

Oppositie reageert tevreden op de reeds genomen maatregelen, maar wijst erop dat er nog werk op de plank ligt. “Het is super belangrijk om te blijven investeren in allerlei ondersteunende functies: het administratieve aspect, de ICT, allerlei onderhoudstaken enzovoort. Je ziet dat dat in bepaalde landen wordt opgesplitst, met een directeur die echt pedagogisch bezig is en dan ondersteunend personeel voor de rest. Op dat vlak doen we het in Vlaanderen echt nog niet goed en zijn er nog extra ondersteuningen nodig. We zijn er dus nog niet. Maar wat de minister wel al heeft kunnen realiseren, zijn goede zaken”, zegt Elisabeth Meulememan (Groen).

Studio Commissie (herhaling), zaterdag 1 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in de nieuwslus.