Stop it Now! is een hulplijn die hulp wil bieden aan mensen die worstelen met hun gevoelens of hun gedrag tegenover minderjarigen. Dan botsen we op gevoelige thema’s, zoals pedofilie, pedoseksualiteit en zelfs kindermisbruik. Over die harde materie praat journalist Marc Van de Looverbosch met Minne De Boeck, projectverantwoordelijke van Stop it Now!.

Sinds mei 2017 kunnen mensen met pedofiele gevoelens in Vlaanderen terecht bij de hulplijn Stop it Now!. Ook partners, familie, kennissen of betrokken professionals vinden er een aanspreekpunt. Toch is niet iedereen op de hoogte van het bestaan van deze hulplijn. “Wij richten ons op de preventie van seksueel kindermisbruik. En daarvoor moet je in de eerste plaats kijken naar de daders of potentiële daders. Wij willen die groep zo snel mogelijk bereiken zodat we preventief kunnen ingrijpen”, legt Minne De Boeck, projectverantwoordelijke Stop it Now!, in Het Gesprek uit. “Het is een groep die vaak erg gestigmatiseerd wordt en moeilijk de weg vindt naar hulp en ondersteuning. Daarom willen we de stap naar hulpverlening voor die groep laagdrempeliger maken.”

De Boeck wijst erop dat ze vaak de term pedofilie willen vermijden omdat het niet de lading dekt. “Pedofilie wordt vaak verward met pedoseksueel misbruik. Het ervaren van pedofiele gevoelens is niet strafbaar, het verrichten van pedoseksuele handelingen met minderjarigen wel. Daarom spreken we liever over kindermisbruik om verwarring met pedofiele gevoelens te vermijden. Het is zeer goed mogelijk dat mensen met een pedofiele voorkeur nooit misbruik plegen, omdat zij kinderen geen schade willen berokkenen. Gedrag en fantasieën hoeven dus niet samen te vallen.”

1% van de populatie

Uit internationaal onderzoek blijkt dat één procent van de mannelijke bevolking worstelt met pedofiele gevoelens. Over vrouwelijke pedofielen is veel minder bekend. “Omdat er zo een groot stigma is rond pedofilie is het zeer moeilijk om die populatie te gaan onderzoeken. Die één procent is dan ook maar een schatting”, verduidelijkt De Boeck. “We weten dat pedofilie bij vrouwen ook bestaat maar het komt niet zo vaak voor als bij mannen. Duidelijke seksuele voorkeuren zijn vaak minder aanwezig bij vrouwen dan bij mannen.”

Anonimiteit

Minne De Boeck benadrukt dat de hulplijn volledig anoniem is. Wie telefoneert, mailt of chat naar Stop it Now! hoeft zijn identiteit niet kenbaar te maken. Maar wat als er reeds strafbare feiten werden gepleegd? “Wij hebben in de eerste plaats een preventieve rol. Wij willen ingrijpen vooraleer het te laat is. Die anonimiteit is dus zeer belangrijk om die groep te bereiken, die men anders niet zou bereiken. Maar onze hulpverlening kent ook wel zijn grenzen. Wanneer er ernstige vermoedens zijn dat iemand in de toekomst in gevaar is, kan Stop it Now! dit melden bij de bevoegde autoriteiten. Onze primaire opdracht blijft het beschermen van minderjarigen.”