Het is al het derde politiek akkoord van deze Vlaamse Regering over stikstof. Of het juridisch zal standhouden, kan niemand met absolute zekerheid zeggen. Wat is nu het verschil tussen het nieuwe akkoord en het vorige dat door de Raad van State naar de prullenmand is verwezen? Journalist Marc Van de Looverbosch legt het voor aan Vlaams volksvertegenwoordiger Bruno Tobback (Vooruit) in Studio Vlaams Parlement.

 

De oppositie is niet mals voor het derde stikstofakkoord van de Vlaamse Regering. Volgens Groen worden de bedrijfsleiders bediend, Vlaams Belang ziet niet veel verandering in het nieuwe stikstofakkoord, PVDA voorspelt nog meer onzekerheid voor de boeren en volgens Vooruit zal het stikstofbad absoluut niet leeglopen. “Men heeft de mogelijkheid om bijkomend te vergunnen uitgebreid en de budgetten om sneller af te bouwen heeft men verminderd”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Bruno Tobback (Vooruit) in Studio Vlaams Parlement vast. “Om het stikstofbad te laten leeglopen moet er minder vee gehouden worden. Momenteel is er gewoon veel te veel vee. De veestapel moet afgebouwd worden, dat is de meest ecologische en diervriendelijke aanpak. Dat is een simpele conclusie.”

Volgens Bruno Tobback blijft deze Vlaamse Regering ter plaatse trappelen. “Er ontbreekt een globale visie. Hoeveel veeteelt kunnen we in Vlaanderen houden zodat we de milieukwaliteit kunnen verbeteren en behouden? Ik wil dat er oplossingen komen en wel snel. We zijn al meer dan twintig jaar bezig met dit dossier.” De komst van Gwendolyn Rutten als nieuwe viceminister-president heeft volgens waarnemers de zaken versneld. Maar Tobback is niet onder de indruk. “Moest ik mevrouw Rutten zijn, ik zou toch niet met die pluimen gaan lopen. Ze mogen de pluimen allemaal op hun hoed steken. Maar alle sympathie voor mevrouw Rutten dat ze een akkoord heeft kunnen sluiten. Het is waarschijnlijk het laatste akkoord dat deze regering nog gaat sluiten.”