Belangenconflict tegen Brusselse decumulregels
Het Vlaams Parlement roept een belangenconflict in tegen de decumulregeling die het Brussels Parlement wil invoeren. Het Brussels Parlement zal nu het decumuldossier met zestig dagen moeten schorsen. Tijdens deze periode moeten de parlementen samen een oplossing zoeken. Komt die er niet gaat de zaak naar de senaat.

In het Brussels Parlement is een voorstel ingediend dat Brusselse burgemeesters en schepenen verbiedt hun ambt te combineren met dat van parlementslid. Het voorstel werd al eens gestemd, maar kreeg niet de vereiste meerderheid aan Nederlandstalige kant. Bij de Vlaamse partijen in Brussel zijn enkel sp.a en Groen voor. Er bestaat in Brussel wel de mogelijkheid het voorstel opnieuw voor te leggen na een afkoelingsperiode van 30 dagen. En dan is een meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep niet meer nodig.

Om de definitieve goedkeuring van het decumulvoorstel in het Brussels parlement af te remmen, hebben N-VA, Open Vld en CD&V in het Vlaams Parlement een belangenconflict ingeroepen. Tijdens de plenaire zitting van het Vlaams Parlement werd er over het dossier hevig gedebatteerd. “Dit voorstel van het Brussels Parlement, alsook de schandalige manier waarop men het door de strot van de Brusselse Vlaming wil duwen, schaadt niet alleen de belangen van de Brusselse Vlamingen, maar ook de belangen van ons Vlaams Parlement. Met een procedure van belangenconflict eisen wij dan ook de onmiddellijke schorsing van dit voorstel van het Brussels Parlement”, zegt Karl Vanlouwe (N-VA).

Hypocriet

Maar volgens sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke respecteert N-VA de autonomie van Brussel niet. “Het is ronduit hypocriet om om de haverklap te toeteren dat Vlaanderen meer bevoegdheden nodig heeft. Maar als een ander gewest dan zijn bevoegdheden gebruikt voor zaken die u niet ziet zitten, dan staat het kot plots in brand. Blijkbaar is de afkeer voor het cumulverbod groter dan het respect voor de autonomie van de deelstaten in dit land”, aldus Vandenbroucke.

Studio Parlement, woensdag 27 juni 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.