De schaduw van de stikstofcrisis hangt nog steeds boven het Vlaams Parlement. En opeens ligt er tot ieders verbazing een nieuw mestactieplan op de tafel van minister Demir. Opmerkelijk omdat het niet onderhandeld is door de politiek maar door de mensen op het veld: boeren en natuurorganisaties, hand in hand. Tot grote tevredenheid van Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (cd&v).

De milieu-, natuur- en landbouworganisaties zijn het eens geraakt over een nieuw mestactieplan. Dat MAP 7 legt regels op aan de Vlaamse boeren rond bemesting en moet ervoor zorgen dat er minder schadelijke stoffen zoals nitraat en fosfaat in het grondwater, rivieren en beken terechtkomen. “Het waren ongetwijfeld geen gemakkelijke gesprekken, maar de organisaties hebben de moeite genomen om naar elkaar te luisteren. Het is de enige manier om tot oplossingen te komen en het is hen ook gelukt”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Tinne Rombouts (cd&v) vast.

Het nieuwe mestactieplan gaat uit van een volledige uitvoering van het stikstofakkoord. De twee zijn aan elkaar verbonden. Maar de onderhandelingen over het stikstofakkoord lijken wel muurvast te zitten. “Voor ons is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een goede oplossing op tafel komt. Maar de inhoud is belangrijker dan de snelheid”, zegt Rombouts. “Er zijn bijsturingen nodig om tot een goed akkoord te komen. De twee knelpunten die nog op tafel liggen, de ongelijke behandeling van landbouw en industrie en de zogenaamde saldering, moeten nog aangepakt worden. Alleen zo kunnen we perspectief bieden aan onze jonge boeren.” Maar zal N-VA nog toegeven op deze twee laatste discussiepunten? Is er nog hoop? “Dat zal u aan N-VA moeten vragen”, aldus Rombouts in Studio Vlaams Parlement.