De Vlaamse regering moet de snoeiharde kritiek van de oppositie lijdzaam ondergaan. Ze eisen eensgezind het ontslag van Jambon. Ook Vooruit vraagt zich af of er nog wel een regering is. Vooral Vlaams volksvertegenwoordiger Bruno Tobback (Vooruit) draait het mes diep in de wonde. Hij is te gast in Studio Vlaams Parlement.

Over elf van de dertien knelpunten in het stikstofdossier is er al een compromis gevonden. Maar over de laatste twee discussiepunten, de ongelijke behandeling van landbouw en industrie en de zogenaamde saldering, staan regeringspartijen cd&v en N-VA lijnrecht tegenover elkaar. Cd&v heeft nieuwe voorstellen op tafel gelegd, maar volgens N-VA zijn deze niet haalbaar. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Bruno Tobback (Vooruit) vindt de saldering, waarop cd&v aandringt, geen goed idee. “cd&v wil dat wanneer er een landbouwbedrijf stopt, de uitstootmarge verdeeld wordt over de andere landbouwbedrijven in de buurt. Maar op deze manier zal de veestapel nooit kleiner worden.”

Het is duidelijk dat Tobback niet gelooft in een mirakeloplossing. “Er is geen vertrouwen meer binnen de Vlaamse regering. Er is geen horizon meer dat deze regering nog een toekomst voor Vlaanderen kan uittekenen. Vlamingen hebben recht op een regering die werkt in plaats van een regering die steeds in rondjes staat te draaien. Het komende jaar zal deze regering niets meer doen. Moest dit het federaal parlement zijn, zou de regering al lang gevallen zijn.” Is een wisselmeerderheid dan mogelijk? “Met ons alleen maak je geen nieuwe meerderheid. Die piste is onrealistisch. Indien het een goed akkoord is, zijn we bereid om het te steunen. Maar het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering om het nu op te lossen”, aldus Tobback in Studio Vlaams Parlement.