Jongeren die schoolmoe zijn, wat moet je daar mee aanvangen? Het systeem van duaal leren moest een oplossing brengen: laat ze deeltijds op de schoolbank zitten en laat ze deeltijds werken in een bedrijf. Maar voor een heel kleine groep jongeren werkt zelfs dat systeem niet. Tot grote frustratie van iedereen. Journalist Marc Van de Looverbosch praat erover met Vlaams volksvertegenwoordiger Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Sinds het schooljaar 2019-2020 is duaal leren een volwaardig traject in het secundair onderwijs. In dat systeem kunnen jongeren vanaf vijftien jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Maar volgens de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) zijn er tekortkomingen in het systeem. Een deel van de leerlingen zal nooit de overstap maken en teruggaan naar het reguliere onderwijs is ook geen optie. “Zo’n 8000 jonge mensen vallen uit de boot. Ze zijn niet geschikt om voltijds naar school te gaan, maar ze passen ook niet in een systeem van duaal leren. Dat zijn ook vaak jongeren die vaak beter af zijn op straat dan thuis”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten (Open Vld) vast.

Volgens Rutten is er voor deze specifieke groep jongeren maatwerk nodig. Sommige lokale besturen en scholen slaan hiervoor al de handen in elkaar. “Zo zetten we in Aarschot zelf programma’s op. De stad betaalt een deel, de scholen staan een deel van hun werkingsmiddelen af en met dat budget voorzien we iemand die gespecialiseerd is om met dat soort jongeren aan de slag te gaan.”

Exit Lachaert

Onlangs verraste Egbert Lachaert vriend en vijand door ontslag te nemen als voorzitter van Open Vld. Tot groot ongenoegen van premier Alexander De Croo. Interim-voorzitter en Vlaams volksvertegenwoordiger Tom Ongena moet de partij nu naar de verkiezingen leiden. “Het blad is nu omgedraaid. De toestand is ernstig, maar zeker niet hopeloos”, zegt Rutten.

De Vlaamse Regering blijft daarentegen hopeloos verdeeld over het stikstofdossier. Nadat de ministerraad van vrijdag zich opnieuw vastreed, besliste Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om eigenhandig de vergunningsregels voor de boeren te verscherpen. Deze aanpak valt slecht bij haar coalitiepartners. Vooral Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) is niet te spreken over haar demarche. “Dit is rechtsonzekerheid creëren”, klinkt het. “Als je wil dat iedereen mee marcheert in de richting van een akkoord, dan moet je ook je afspraken nakomen. Er was afgesproken dat er een nieuw milieueffectenrapport (MER) zou komen, maar daar hebben we nog niets van gezien. Dus vooraleer minister Demir met het vingertje gaat wijzen naar iemand anders, moet ze eerst haar eigen huiswerk maken”, aldus Rutten in Studio Vlaams Parlement.