Tegen 2030 zullen we in Vlaanderen niet alleen met veel gepensioneerden zitten, maar vooral met veel 85-plussers die aangepaste zorg nodig hebben. Hoe gaan we dat aanpakken en is de Vlaamse regering zich voldoende bewust van de urgentie? Journalist Marc Van de Looverbosch praat erover met Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle Geerinckx (N-VA).

“Er is onvoldoende zorgpersoneel om alle hulpvragen in de toekomst op te vangen.” Dat zei Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, begin dit jaar op Vlaams Parlement TV. Tegen 2036 zullen er 300.000 85-plussers wonen in ons land, dat zijn er 90.000 meer ten opzichte van nu. Volgens Cloet stevenen we af op een zorginfarct als er niets gebeurt. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Veerle Geerinckx (N-VA) vindt dat er dringend actie moet ondernomen worden. “Het is niet alleen een demografisch probleem. Dementie presenteert zich vaker op veel jongere leeftijd. Neem nu mijn vader, hij is amper 76 jaar en heeft nu nood aan zorgnood.”

Als we de vergrijzingsgolf willen opvangen, zullen we uit andere vaatjes moeten tappen. Zijn kleinschalige initiatieven en zorg in de buurt een oplossing? “Het hangt er allemaal af hoe het georganiseerd wordt. Kleinschaligheid kan ook gecreëerd worden binnen grotere entiteiten. Het moet gewoon goed ontworpen worden. Zo heb ik dit jaar een paar centra bezocht die zeer groot zijn, maar die zo ontworpen zijn dat je als gebruiker het gevoel van kleinschaligheid hebt. Een leefomgeving wordt gecreëerd op maat van de gebruiker”, aldus Geerinckx in Studio Vlaams Parlement.