relance
Vlaanderen krijgt 2,25 miljard euro uit het Europese relancefonds om het economisch herstel na de coronacrisis te financieren. Maar om dat geld te ontvangen moet Vlaanderen, naast het doorvoeren van een groot pakket aan investeringen, ook een aantal hervormingsafspraken nakomen. Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) vraagt zich af hoe Vlaanderen tegemoet zal komen aan de verwachtingen van de EU.

Begin februari keurde het Europees Parlement het herstelfonds van 672,5 miljard euro goed. Op deze manier willen ze de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie in de EU te boven te komen. België krijgt in totaal 5,9 miljard euro, waarvan 2,25 miljard euro voor Vlaanderen. Maar om dat geld te kunnen ontvangen moeten de lidstaten een herstelplan indienen dat aan een tiental voorwaarden voldoet. Zo moet ten minste 37 % van de begroting van elk plan gaan naar het klimaat en ten minste 20 % naar maatregelen op het vlak van digitalisering.

“In totaal zijn maar liefst 175 hervormingsfiches bezorgd aan de Europese Commissie. De Europese Commissie vraagt om die fiches te bundelen en een selectie te maken, dit om het aantal hervormingen beheersbaar te houden. Voor alle duidelijkheid: die 175 hervormingsfiches waren geen Vlaamse fiches. Dat was de optelsom van het geheel”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Het is de bedoeling dat we op basis van de continue feedback van de diensten van de Europese Commissie verder aan de slag gaan, zodat we kunnen komen tot een zo goed mogelijke selectie van hervormingen die hand in hand gaan met de investeringen.” De uitkering van het bedrag zal in twee keren verlopen. Twee derden daarvan zal in 2021 uitgekeerd worden, en het restant in 2023.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Lees ook: EP keurt herstelfonds van 672,5 miljard euro goed

De Koepelzaal, zaterdag 17 april 2021 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.