Economische impact van migratie
“Een allochtoon kost de Belgische schatkist gemiddeld 150.000 euro terwijl een autochtoon 63.000 euro opbrengt”. Dat zegt Sam Van Rooy (Vlaams Belang) tijdens de commissie Algemeen Beleid van het Vlaams Parlement. Hij baseert deze uitspraak op de resultaten van een studie van de Nationale Bank die de economische impact van migratie onderzocht. Van Rooy vraagt Vlaams minister-president Jan Jambon of er naar aanleiding van de studie beleidswijzigingen zullen doorgevoerd worden.

In april 2018 kreeg de Nationale Bank van België (NBB) van toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt de vraag om de economische impact van migratie in België te analyseren. De focus moest liggen op niet-EU-burgers en op de kosten en opbrengsten voor onze arbeidsmarkt en overheidsfinanciën van alle mogelijke migratiekanalen, van asiel tot gezinshereniging. Uit de studie blijkt dat in de afgelopen vijf jaar migratie het bbp met 3,5 procent hoger duwde. Maar volgens Sam Van Rooy (Vlaams Belang) is de studie allesbehalve volledig. “Ze neemt bijvoorbeeld niet de volledige levensloop van de migrant in rekening om de kost dan wel de opbrengst te berekenen.”

Niettemin is België binnen de EU een van de landen met de laagste scores op de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt. In 2019 was 61 procent van hen tewerkgesteld. Wat bijna 12 procentpunten lager is dan voor wie in België is geboren. “Een activerend beleid om werkloosheid te verhelpen kan bijgevolg een belangrijk verschil maken voor Vlamingen van allochtone origine. En zo ook voor de hele samenleving. We vragen in dit verband de federale overheid om de nodige maatregelen te nemen. De activering van werkzoekenden moet versterkt worden, zoals een verplichte inschrijving van intensief tijdelijk werklozen bij VDAB. Zo willen we vermijden dat ze in de structurele en volledige werkloosheid instromen”, aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Lees ook: The economic impact of immigration in Belgium

De Koepelzaal, zaterdag 17 april 2021 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.