Digitalisering
Het relanceplan Vlaamse Veerkracht zet in op de verdere digitalisering van de overheid. Zo wordt in de loop van 2021 een Digitaal Transformatiebureau opgericht dat Vlaamse en de lokale overheden zal ondersteunen bij hun digitale projecten. Daarnaast zal het onlineloket ‘Mijn Burgerprofiel’, waar burgers terecht kunnen voor alle overheidszaken, uitgebreid worden met extra functionaliteiten. In het Vlaams Parlement geeft de minister-president meer uitleg bij de initiatieven van de Vlaamse regering.

De komende jaren investeert de Vlaamse regering 4,3 miljard euro om het economische en maatschappelijke weefsel na de coronacrisis te herstellen. Dat geld moet onder meer de overheid efficiënter maken. Zo wil Vlaams minister-president, en minister van digitalisering en ICT, Jan Jambon (N-VA) met het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ verder inzetten op de digitalisering van de werking en de dienstverlening van de overheid. Minister Jambon vindt het ook belangrijk dat elke burger op termijn zijn eigen burgerzaken zal kunnen regelen.

“De digitalisering van de overheid heeft de afgelopen jaren een flinke vaart genomen. Dat is een positieve evolutie, maar het heeft ook geleid tot veel afzonderlijke sites en loketten. Het is voor de burger moeilijk om het overzicht te behouden. En om te weten waar hij of zij juist moet zijn voor welke dienstverlening. Ik ben ervan overtuigd dat dit veel eenvoudiger moet. Mijn Burgerprofiel geeft burgers één overzicht van hun zaken bij de overheid. Door het voor burgers gemakkelijk te maken, kunnen we al een eerste kloof vermijden. Met één overzicht en één plek waar je al je zaken met de overheid kunt regelen, willen we zo veel mogelijk mensen overtuigen van het gebruiksgemak van onze digitale overheidsdienstverlening”, zegt Jambon.

Digitaal Transformatiebureau

In de loop van 2021 wordt het Digitaal Transformatiebureau opgericht. Waarmee Vlaamse en lokale besturen en overheden op hun vraag bij digitale transformatieprojecten zullen worden ondersteund. “Dat takenpakket kan opgedeeld worden in drie pijlers. In de eerste plaats zal het Digitaal Transformatiebureau, op vraag, de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen ondersteunen bij hun digitale transformatieprojecten. Flankerend hieraan ondersteunt het Digitaal Transformatiebureau het uitwerken van de verschillende niet-functionele focusdomeinen, zoals een datastrategie of een servicestrategie. Ten derde gaat men een expertisecentrum opzetten. Zo wil men de globale maturiteit inzake digitale transformatie binnen de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen verhogen”, aldus Jambon.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Lees ook: Vlaamse Veerkracht – Relanceplan Vlaamse Regering

De Koepelzaal, zaterdag 17 april 2021 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.