Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns (cd&v) is niet euforisch over het recente advies van de Raad van State betreffende het Stikstofdecreet maar wel een tikkeltje blij dat hij gelijk heeft gekregen. Ook kan hij zich scharen achter het scherpere profiel van cd&v en voorzitter Sammy Mahdi. Hij praat over de actualiteit met journalist Marc Van de Looverbosch in Het Gesprek.

In februari bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over het stikstofdossier, het zogenaamde krokusakkoord. Maar het akkoord kon niet omgezet worden tot een ontwerp van decreet. De partij cd&v bleef dwarsliggen. Ze weigerden goedkeuring te geven zolang er geen milieu-effectenrapport was over twee aanpassingen die de partij in het decreet wou. Open Vld en N-VA deden op eigen houtje een demarche. Zo dienden fractieleiders Wilfried Vandaele (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) op 27 juli een voorstel van stikstofdecreet in, zonder coalitiepartner cd&v. En werd het ook naar de Raad van State gestuurd. Maar het langverwachte advies van de Raad van State, dat op 2 oktober verscheen, is vernietigend.

“We hebben reeds grote inspanningen gedaan. Sinds 1990 is de stikstofuitstoot gehalveerd. Maar we zijn er nog niet en dat ontkent ook niemand”, zegt Vlaams minister voor Landbouw Jo Brouns (cd&v). “We hebben gewoon grote bezorgdheden over het Stikstofdecreet, toch hoe het nu voorligt. Het krokusakkoord, het politiek akkoord dat we hebben gemaakt in februari, is niet vertaald in het decreet. En de Raad van State heeft nu onze bezorgdheden ook beaamd. Sommige zaken die in het decreet staan, kunnen niet standhouden.”

Wat nu?

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kondigde in juli nog aan dat hij het stikstofakkoord voor de verkiezingen rond wil krijgen. Maar een oplossing lijkt ver weg. “Waar niemand mee gebaat is, is een stilstand. Er moet een oplossing komen voor de vergunningen die nu aflopen. De vergunningen die nu aangevraagd worden, moeten een verscherpte milieutoets ondergaan”, reageert Brouns.

Het Stikstofdecreet zorgt niet alleen voor hoogspanning binnen de Vlaamse Regering maar ook binnen de partij cd&v. Zo kreeg Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v) de kritiek dat zij voorrang geeft aan het belang van de Vlaamse Regering en niet het partijbelang. “De rangen blijven gesloten in onze ploeg. We kregen altijd de kritiek dat we grijze muizen zijn en als we dan scherp zijn, krijgen we ook kritiek. Maar geef mij maar het scherpe, duidelijke profiel van onze voorzitter Sammy Mahdi”, zegt Brouns in Het Gesprek.

Weinig appetijt

Wie in 2024 een nieuwe elektrische wagen koopt, kan een premie van 5000 euro krijgen van de Vlaamse overheid. Om in aanmerking te komen voor de premie mag de elektrische auto maximaal 40.000 euro kosten. Waarom heeft de Vlaamse Regering voor deze maatregel gekozen? Wie zit hier op te wachten? “Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters heeft dat voorstel op tafel gelegd. Het was niet mijn maatregel en er was ook weinig appetijt rond de tafel. Iedereen moest een deel van de koek krijgen en minister Peeters heeft daar zwaar op ingezet. Daarom is die subsidie er gekomen”, aldus Brouns.