Het Vlaams Parlement veroordeelt de aanvallen van Hamas in Israël ten strengste. Dat staat te lezen in een resolutie die onlangs werd goedgekeurd in het halfrond. Ook in Studio Vlaams Parlement is Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe (N-VA) scherp voor de terreurgroep Hamas en ook iedereen die hen probeert te vergoelijken.

De oorlog tussen Israël en Hamas beroert de hele wereld. Ook politici bij ons spreken zich uit over de kwestie. Zo heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Karl Vanlouwe (N-VA) duidelijk een kant gekozen. “Hamas heeft extreem barbaarse daden begaan in Israël. En Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Er kan natuurlijk gediscussieerd worden over het feit of de reactie van Israël buiten proportie is. Maar ik sta nu absoluut achter Israël, omdat ik die barbaarse praktijken van Hamas ten stelligste veroordeel.” Om het Israëlisch-Palestijns conflict te beëindigen, werden er al verschillende voorstellen op tafel gelegd, zoals een tweestatenoplossing. Ook Vanlouwe is hier voorstander van. “Zo zouden er twee onafhankelijke staten opgericht worden op het grondgebied Palestina. Maar om tot zelfbeschikking te komen, moet dat via democratische regels. Ik geloof wel dat we door dialoog tot een tweestatenoplossing kunnen komen.”

Ijzertoren

Vanlouwe hekelt het feit dat sommige verenigingen en partijen praten over Hamas als verzetsstrijders, en niet als terreurgroep. “Hamas staat op een lijst van terroristische organisaties. Dan kan je niet nuanceren. Je moet gewoon deze politiek van Hamas veroordelen en er geen zoete broodjes mee bakken.” Nochtans staat op de Ijzertoren, het vredesmonument in Diksmuide, aan de vier zijden van de monumentale voet te lezen Nooit meer oorlog. “We roepen dan ook in onze resolutie de Verenigde Naties en Europese Commissie op om in dialoog te gaan. Ik ben een pacifist. Ik ben tegen iedere vorm van oorlog. Maar er worden terroristische activiteiten ontplooid en daar moet een volk zich tegen verzetten”, aldus Vanlouwe in Studio Vlaams Parlement.