Moet de Vlaamse Regering geld op tafel leggen om het herstructureringsplan bij Van Hool een kans te geven? Zomaar een blanco cheque geven, kan niet. Enkel onder strenge voorwaarden kan een investering mogelijk zijn. Wat zijn de plannen van de Vlaamse Regering? Journalist Marc Van de Looverbosch legt het voor aan Vlaams volksvertegenwoordiger Philippe Muyters (N-VA), die zeker geen communistische avonturen wil.

 

Busbouwer Van Hool heeft tijdens een bijzondere ondernemingsraad aangekondigd dat er tussen nu en 2027 meer dan 1.100 jobs zullen verdwijnen bij de Belgische vestiging van het bedrijf in Koningshooikt. De ontslagen kaderen in het ‘Herstelplan Van Hool’ waarmee de directie het bedrijf terug op de rails wil krijgen. De aangekondigde plannen komen niet als een verrassing, want er hangen al langer donkere wolken boven het bedrijf. “Plots worden de dromen van de werknemers aan diggelen geslagen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Philippe Muyters (N-VA). “Maar we moeten nu bekijken of het herstelplan van Van Hool kans heeft op slagen. We moeten bijspringen als er een toekomstplan is.”

Muyters kaart aan dat de getroffen werknemers zo goed mogelijk moeten opgevangen worden en naar een nieuwe job moeten begeleid worden. Maar ondanks de vele openstaande vacatures, is dat toch niet zo evident. “De werknemers van Van Hool zijn vaak technisch geschoolde mensen en daar is er wel vraag naar. Er zal nu een tewerkstellingcel opgericht worden, zodat er snel kan geschakeld worden. Er zal ingezet worden op begeleiding en opleiding, zodat we de gepaste job aan de juiste persoon kunnen koppelen.”

Gelijk speelveld

Een deel van de productie van busbouwer Van Hool zal naar Noord-Macedonië gaan. De toekomst van de Vlaamse industrie ziet er opnieuw wat minder rooskleurig uit. “We kennen onze gebreken. Als het gaat over massaproductie zijn de loonkosten en de energieprijzen in België te hoog. Maar er zijn ook een aantal problemen op Europees vlak. Er is een strenger beleid nodig inzake staatssteun, om een gelijk speelveld binnen Europa te krijgen. Want ja, er zijn vandaag lidstaten met diepere zakken. Ze tasten in die zakken om steun te geven aan bedrijven die komen investeren in hun land. Mijn stelling is daar heel duidelijk: je moet de bedrijven laten concurreren, niet de overheden”, aldus Muyters in Studio Vlaams Parlement.