Als kranten schrijven dat kinderen gepest worden door leerkrachten, gaan alle alarmbellen af. Na de verhalen over de kinderopvang duiken nieuwe getuigenissen. Ditmaal van grensoverschrijdend gedrag in scholen. Het onderzoek over die aanklachten loopt en minister Weyts laat uitschijnen dat het misschien allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Vlaams volksvertegenwoordiger Hannelore Goeman (Vooruit) is hierover te gast bij Marc Van de Looverbosch.

Kwetsbare kinderen voor de hele klas uitlachen, vernederen en pesten. Dat gebeurde in een school in Ninove. Het parket van Oost-Vlaanderen is gestart met een onderzoek. De betrokken leerkrachten blijven wel voorlopig in dienst. Ook in Lier is het Sint-Aloysiusinstituut een onderzoek gestart naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van een leerkracht in het hoger beroepsonderwijs. Vlaams volksvertegenwoordiger Hannelore Goeman (Vooruit) vraagt zich af of dit een alleenstaand geval is of slechts het puntje van de ijsberg. “De fysieke integriteit van leerlingen wordt in beide gevallen ernstig overschreden. Wordt er eigenlijk ingegrepen? Zijn er procedures? Ik stel mij hier serieuze vragen bij.”

Ouders willen weten dat hun kind veilig is op school. Als blijkt dat sommige scholen dat niet kunnen garanderen, moet er volgens Vooruit-fractieleider en oppositielid Hannelore Goeman ingegrepen worden. “Het is van essentieel belang dat onze leerlingen veilig zijn op school. Er moet een extern meldpunt komen, zodat er een onafhankelijk onderzoek kan gevoerd worden. We moeten vermijden dat we naar een situatie gaan zoals in de kinderopvang. Waar de situatie compleet is ontspoord. Veel te veel kinderen zijn er slachtoffer en er wordt te laat ingegrepen omdat de procedures niet blijken te werken.”