Bart Dochy, de man van cd&v die de boeren door dik en dun verdedigt en bij de stemming van 24 januari over het stikstofdecreet plotseling verdwenen was. Dochy wil een ander landbouwbeleid en pikt de kritiek op zijn partij niet. Hij is te gast in Studio Vlaams Parlement.

Voorlopig lijkt het massale boerenprotest te gaan liggen. Maar het protest eiste zijn tol, met duizenden gestrande vrachtwagens en lege winkelrekken tot gevolg. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Dochy (cd&v) begrijpt de acties van de landbouwers. “We hebben nood aan een landbouwbeschermingswet. Als het legitiem is om onze natuur te beschermen, dan is het ook legitiem om onze landbouwproducten te beschermen. We zien dat de klimaatverandering ook invloed heeft op de landbouwproductiesystemen. Zo mogen landbouwers in Spanje niet meer beregenen. Ze mogen het water niet meer capteren om hun gewassen te besproeien. Dat is landbouwproductiecapaciteit die verloren gaat. We moeten een update hebben van dat gemeenschappelijk landbouwbeleid. Waar gaan de landbouwproductiesystemen in de toekomst liggen en moet we die gebieden dan niet beschermen?”

Dochy hekelt het feit dat er een gebrek aan een langetermijnvisie is op ons landbouwbeleid. “Op dit moment kunnen we aan de landbouwers niet zeggen dat ze met veel vertrouwen hun toekomst kunnen gaan uitbouwen.” Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) ging in gesprek met de boeren tussen de tractoren en spandoeken, maar Vlaams minister van Leefmilieu en Omgeving Zuhal Demir (N-VA) was opvallend afwezig. “Het siert minister Brouns dat hij het gesprek aangaat en tussen de boeren gaat staan”, reageert Dochy.

Boerenhart

Op woensdag 24 januari keurden de Vlaamse meerderheidspartijen het stikstofdecreet goed. Ondanks belangrijke bezwaren van de Raad van State zet de Vlaamse meerderheid door, om een vergunningenstop voor burgers en bedrijven te vermijden. Maar Dochy was bij de stemming plots afwezig. “Ik heb mijn boerenhart laten spreken. Ik kon dat decreet niet mee stemmen. Ik weet dat het voor een aantal bedrijven belangrijk is dat het er is, maar voor mij is het een overgangsdecreet. Het is niet allemaal slecht, maar er zit geen perspectief in het decreet. Ik wou vooral een signaal geven.”