De jeugd van tegenwoordig. Daarover heeft journalist Marc Van de Looverbosch het met Eva Vereecke, directeur van de Ambrassade dat het hele jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel ondersteunt. En ja, het gaat vrij goed met onze jongeren. Toch zijn er nog enkele werkpunten, zoals mentaal welzijn.

De Ambrassade is een expertisecentrum voor alles wat te maken heeft met het jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid. Ondertussen bestaan ze al 11 jaar. “Wij zijn een organisatie die ervoor wil zorgen dat de positie van kinderen en jongeren verbetert. Wij overkoepelen het hele Vlaamse jeugdwerk, wij zijn de ondersteuner van de Vlaamse Jeugdraad en we zijn verantwoordelijk voor jeugdinformatie in Vlaanderen.”

Van 4 november tot 19 november konden jongeren van twaalf jaar tot en met dertig jaar hun stem uitbrengen in de verkiezingen van de adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Die adviesraad zal drie jaar lang de belangen van alle kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen en Brussel behartigen. “Elke nieuwe generatie heeft het recht om het warm water opnieuw uit te vinden. De jongste verkozene is nu 15 jaar. Het is dan ook belangrijk dat we die jongeren goed omkaderen. Vele nieuwelingen beginnen met veel sturm und drang aan hun nieuwe taken. We moeten hen dan ook goed ondersteunen”, legt Vereecke uit. “De Vlaamse Jeugdraad mag activistischer zijn, de Ambrassade is meer het expertisecentrum. Wij zijn de notenbalk die ervoor zorgt dat de nootjes muziek kunnen maken.”

Mentaal welzijn

Zowel het mentaal als fysiek welbevinden van de jongeren in Vlaanderen blijft dalen. Dat blijkt uit de jongste resultaten van een vierjaarlijkse bevraging van meer dan 20.000 jongeren tussen 11 en 18 jaar. “We kaarten deze problematiek al heel lang aan”, reageert Vereecke. “De coronaperiode heeft alles versneld en meer op de voorgrond gebracht. Kinderen en jongeren zijn twee jaar van hun jeugd eigenlijk kwijtgespeeld. Dat heeft heel wat problemen teweeggebracht. We zien nu ook wel, omdat er zo een tekort is aan hulpverleners, dat deze jongeren met vrijwilligers van het jeugdwerk praten. Maar dit zijn geen professionele hulpverleners, dus dit zorgt voor extra druk op de vrijwilligers.”

Vereecke vindt dat er in het algemeen te veel ballast rust op de schouders van onze jongeren. De mentale druk die sociale media veroorzaken, is volgens haar niet te onderschatten. “De wereldproblematieken komen via sociale media binnen, zoals de beelden van het conflict Israël-Palestina. Dat brengt wel angst met zich mee. Daarnaast is er ook de mentale druk om steeds beschikbaar te zijn. In Nederland wordt de gsm op scholen verboden en jongeren geven ook aan dat ze dit aangenaam vinden. Want probeer je maar eens te focussen als je steeds met je gsm bezig bent.”

Verkiezingen 2024

Zestienjarigen kunnen in juni 2024 zonder voorafgaande registratie stemmen voor de Europese verkiezingen. Het is de eerste keer dat 16-jarigen in ons land mogen stemmen. Stemrecht voor de Europese verkiezingen voor 16-jarigen, stemplicht voor de 18-jarigen en stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 18-jarigen in Vlaanderen, maar in Brussel en Wallonië geldt nog steeds een stemplicht. Het wordt wel een kluwen. “Het is ingewikkeld en het is onze taak om hen zo goed mogelijk te informeren. Maar de uitdaging is wel zeer groot”, benadrukt Vereecke.