Getuigschrift voor wie een huisdier wil
De Waalse minister van Dierenwelzijn wil een getuigschrift invoeren voor wie een dier in huis wil halen. Iedereen vanaf 18 jaar zou het krijgen maar bij wangedrag ten opzichte van je huisdier zou het worden ingetrokken. Een voorstel dat in Vlaanderen de wenkbrauwen doet fronsen.

Binnenkort kan je in Wallonië geen dier meer kopen zonder getuigschrift. Het voorstel van Waals minister voor Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) werd in juli definitief goedgekeurd. Het zal nu in het Burgerlijk Wetboek worden toegevoegd. Het systeem zou als volgt werken. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kan iedereen het getuigschrift gratis afhalen bij de gemeente, zonder het afleggen van een proef. Bij een overtreding op de wetgeving inzake dierenwelzijn kan het getuigschrift door een dierenwelzijnsinspecteur worden ingetrokken voor een periode van een maand tot drie jaar. Bij recidive kan de intrekking zelfs definitief zijn. Op die manier wenst de Waalse minister inbreuken op het dierenwelzijn verder te beperken.

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is geen voorstander van dergelijke maatregelen, omdat ze juridisch een aantal lacunes zouden vertonen. “Het bewijs van bekwaamheid is geen bewijs van bekwaamheid. Er wordt niet gepeild naar of geëxamineerd op enige bekwaamheid: je krijgt dat bekwaamheidsbewijs gewoon op basis van je leeftijd. De enige functie van dat bekwaamheidsattest blijkt te zijn dat het kan worden afgenomen, en dat dat kan worden gedaan door inspecteurs. Vandaag is dat een bevoegdheid die berust bij de rechtbank”, zegt Weyts. “De maatregel kan natuurlijk ook gemakkelijk worden omzeild. Iemand anders, een familielid of een derde, zal dan gewoon dat dier verwerven, een bekwaamheidsattest voorleggen en via die weg zal het dier dan toch op de betrokken locatie terechtkomen”.

Studio Commissie (herhaling), zondag 9 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.