Te weinig plaatsen in Nederlandstalig Brussels onderwijs
Begin maart kregen meer dan 3000 kinderen te horen dat er voor hen geen plek is in het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel. In het secundair onderwijs kregen bijna 500 kinderen dezelfde boodschap. Net zoals in Vlaanderen blijkt het heel moeilijk om in de voorkeursschool binnen te geraken. Op vraag van Elke Van den Brandt (Groen) en Chris Janssens (Vlaams Belang) schetst Minister van Onderwijs Hilde Crevits hoe ze die problemen wil aanpakken.

Op 5 maart kregen 3302 kinderen in Brussel te horen dat er voor hen helaas geen plek is in het basisonderwijs in Brussel. Er waren in totaal meer dan 6000 aanmeldingen. “Ongeveer de helft daarvan is positief beantwoord, maar meer dan 3000 kinderen hebben dus een ‘njet’ gekregen op hun vraag om een plek in een Nederlandstalige school”, zegt Elke Van den Brandt (Groen). Een groot deel van die kinderen moet noodgedwongen verderop een plaats gaan zoeken. Dat gaat dan vaak om plaatsen in de randgemeenten of in het Franstalig onderwijs. Dit jaar zijn er voor het lager onderwijs 157 kinderen meer in die situatie dan vorig jaar. “Ieder jaar melden meer kinderen zich aan, vragen meer kinderen een plekje in het Nederlandstalig lager onderwijs, en ieder jaar groeit dat”, zegt Van den Brandt.

De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid 71,2 miljoen euro in capaciteitsprojecten in Brusselse scholen geïnjecteerd. “Deze investering is goed voor 5637 extra plaatsen op school. Dat zijn uiteraard theoretisch berekende plaatsen, maar het zijn de plaatsen die zo worden doorgegeven voor hen die het project indienen”, zegt minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Maar ondanks de bouw van extra scholen vorig schooljaar, is het tekort aan plaatsen groter dan vorig schooljaar. “Er is budget nodig, daarmee ben ik het eens. Maar er is ook een probleem in verband met het vinden van plaats. Het is dus niet alleen een kwestie van budget, maar ook van het vinden van locaties en ervoor gaan. En dat is in alle grote steden zo. In Antwerpen en in Gent heb je dat eigenlijk op dezelfde manier. Maar in Brussel is dat misschien nog net iets acuter”.

Studio Commissie (herhaling), zaterdag 8 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.