Wat moeten we met het M-decreet? De ‘M’ staat voor maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het komt erop neer dat het zoveel mogelijk kinderen in het gewoon onderwijs wil onderbrengen. Alleen de toepassing van dat M-decreet verloopt met horten en stoten. Moderator Joris Vanderpoorten praat erover met Koen Daniëls (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V).