Bram Van Hecke
Voor een nieuwe aflevering van Het Gesprek hebben we een boer van het veld naar Brussel gehaald. Bram Van Hecke, voorzitter van de Groene Kring, komt ons haarfijn uitleggen hoe de boeren denken over het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering op zijn grondvesten deed daveren.

Na een fikse rel binnen de Vlaamse regering over het stikstofakkoord, is er dan na enkele mislukte pogingen toch witte rook verschenen. Om cd&v over de streep te trekken moet een nieuw MER, milieueffectenrapport, uitsluitsel geven over twee kwesties: kunnen uitstootrechten nog verschoven worden en wat met het verschil in drempels tussen landbouw en industrie. Zijn de boeren tevreden met het akkoord dat op tafel ligt? “Het is geen akkoord om bij te juichen”, stelt Bram Van Hecke, voorzitter van de Groene Kring, de vereniging voor jonge land- en tuinbouwers, in Het Gesprek. “Wij willen niet dat het dossier jaren aansleept. Wij willen vooral perspectief voor de land- en tuinbouwers. Momenteel zijn er jonge gezinnen die willen boeren, maar al twee jaar vastzitten omdat er gewoon geen perspectief is.”

De Vlaamse regering is het over één ding eens: de stikstofuitstoot in Vlaanderen moet naar beneden. Zo zullen een 40-tal landbouwbedrijven hun activiteiten moeten stoppen tegen 2025.  Ook moet de varkensstapel tegen 2030 met 30 procent verminderen. Ook Van Hecke wil dat de stikstofuitstoot verminderd wordt. Maar over de manier waarop is er discussie. “Wij staan echt klaar om die milieu-uitdagingen aan te pakken, want als land- en tuinbouwers ondervinden wij ook de gevolgen van de klimaatverandering. Maar wij vragen wel dat het beroep economisch leefbaar blijft. Want wie wil er nu een onrendabel bedrijf overnemen? Niemand. Wij vrezen dat we zo een generatie jonge boeren gaan verliezen.”

Voedselzekerheid

Vaak wordt er door cd&v als argument aangehaald dat onze voedselzekerheid in het gedrang komt. Maar leiden minder veeboerderijen, naast minder stikstof, ook tot minder of geen steak op ons bord? “De voedselzekerheid zal niet in het gedrang komen. We gaan morgen niet ineens geen voedsel meer hebben op ons bord”, stelt Van Hecke ons gerust. “Acute honger gaan we niet lijden, maar wat gaat dat doen met de voedselprijzen? Zijn we er zo van overtuigd dat het buitenland ons zo welwillend goedkoop voedsel zal aanbieden? Kijk maar naar de energiecrisis…”

Varkensstal met verdiepingen

Megastallen voor koeien, varkens en kippen brengen veel overlast met zich mee. Maar schieten megastallen echt als paddenstoelen uit de grond in Vlaanderen? Volgens Van Hecke klopt dit beeld niet. “Het beeld van die megastallen is vooral een beeld dat ik in de kranten lees. Als ik door Vlaanderen rij, zie ik dat niet. 95 à 98 procent van de landbouwbedrijven zijn familiale bedrijven. Megastallen zoals in Oost-Duitsland of Roemenië bestaan niet in België. Laat staan dat we varkensstallen in meerdere verdiepingen hebben zoals in China. Wij willen daar zeker niet naartoe. Het beeld dat Vlaanderen volgebouwd staat met megastallen is gewoon onjuist.”