Te weinig leerkrachten voor de klas, het is een probleem dat al jaren meegaat. Ook deze Vlaamse regering lijkt er geen remedie tegen te vinden. Wat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ook probeert, het zal nooit genoeg zijn voor de oppositie. Vlaams volksvertegenwoordiger Elisabeth Meuleman (Groen) zegt dat de minister de uitslaande brand niet kan blussen. Ze is te gast in Studio Vlaams Parlement.

Onlangs kondigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een pakket aan maatregelen aan om het nijpende lerarentekort aan te pakken. Tot nu toe konden alleen scholen van het secundair technisch en beroepsonderwijs heel beperkt zogenaamde ‘voordrachtgevers’ inschakelen. Minister Weyts maakt het nu mogelijk dat álle scholen van het basis- en het secundair onderwijs voor álle vakken voor een onbeperkt aantal uren per week gastleraren uitnodigen. Zo wordt het mogelijk dat een bankdirecteur economie komt geven, een vertaler-tolk lessen Frans overneemt of een pianist muzieklessen komt geven. Daarnaast kan het onderwijs vanaf volgend schooljaar ‘dienstverleningscontracten’ afsluiten met bedrijven die werknemers ter beschikking willen stellen. De bedrijven kunnen zo bijvoorbeeld in het geval van een herstructurering nieuwe perspectieven geven aan personeelsleden. De scholen krijgen dan extra leerkrachten, die ervaring hebben in het bedrijfsleven en leerlingen veel kunnen bijleren.

“Hoe succesvol zal dit project zijn? Want er was al iets gelijkaardig, nl. duaal leren, en momenteel werken er maar 14 tot 18 leerkrachten in dat systeem. De minister mag dan wel denken dat iedereen geïnteresseerd is maar lesgeven is niet zomaar voor iedereen weggelegd. Het is niet omdat je inhoudelijk sterk bent, dat je ook pedagogisch sterk bent”, kaart Elisabeth Meuleman (Groen) in Studio Vlaams Parlement aan.

Verloren legislatuur

Volgens Meuleman slaagt de Vlaamse regering er maar niet in om een oplossing te bieden aan het nijpende lerarentekort.  Ook niet met een Vlaams nationalistische onderwijsminister aan het roer. “De minister is momenteel een uitslaande brand met een tuinslang aan het blussen. Weyts had aan het begin van deze legislatuur werk moeten maken van een lerarenloopbaanpact. Maar nu is zijn tijd om en zal er niets meer gebeuren. Dat maakt ons boos. Weer een legislatuur verloren. En dit terwijl de N-VA had gezegd dat het met hun beter ging worden op onderwijs. Maar het is nog nooit zo slecht geweest.”