Voetbal en politiek liggen dicht bij elkaar en zeker als het over het bouwen van nieuwe stadions gaat. Club Brugge wacht al jaren op een nieuw stadion. Alles leek eindelijk in kannen en kruiken tot enkele omwonenden protest aantekenden en gelijk kregen. Wat gaat minister van Omgeving Demir nu doen? Journalist Marc Van de Looverbosch praat erover met Vlaams volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (N-VA).

N-VA-parlementslid Maaike De Vreese steekt niet onder stoelen of banken dat ze een supporter is van Club Brugge. Wanneer de plannen voor een nieuw stadion voor de zoveelste keer gedwarsboomd worden, lopen de emoties bij haar hoog op. Ook politiek is het voor haar een belangrijk dossier want ze is het boegbeeld van de Brugse N-VA en kandidaat-burgemeester. “Sinds 2007 zijn we al aan het bekijken waar er een nieuw stadion kan komen voor Club Brugge. Al 16 jaar is men hiermee bezig. De locatie veranderde een paar keer. In 2021 kwam er dan een doorbraak. Het stadion zou gebouwd worden op de Olympia-site, naast het huidige Jan Breydel-stadion. Maar nu heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de omgevingsvergunning vernietigd. Het parkeer- en mobiliteitsbeleid zou onvoldoende zijn uitgewerkt.”

Het dossier loopt hierdoor opnieuw vertraging op. De Vreese begrijpt de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet. Volgens haar zit het dossier goed in elkaar. “Het zal natuurlijk altijd druk zijn, maar er zijn wel maatregelen getroffen om de drukte zo goed mogelijk op te vangen. Het gaat ook maar om 25 matchen.” Het dossier wordt nu teruggestuurd naar de Vlaamse regering die een nieuwe beslissing moet nemen, rekening houdende met de overwegingen van het arrest. “Het huidige stadion is versleten. Het is gewoon niet meer veilig. Er moet dus echt een nieuw stadion komen”, aldus De Vreese in Studio Vlaams Parlement.