Wat doet een Vredesinstituut in oorlogstijden? Journalist Marc Van de Looverbosch vraagt het aan Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut. Volgens Duquet heeft het Vredesinstituut geen problemen met wapenleveringen, tenminste als die fatsoenlijk gebeuren. De weg naar de vrede lijkt wel geplaveid met wapens.

Het Vlaams Vredesinstituut werd in 2004 opgericht als paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement. Op initiatief van leden van de subcommissie Wapenhandel, werd het decreet ‘houdende de oprichting van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie’ op 5 mei 2004 goedgekeurd. Het Vredesinstituut doet wetenschappelijk onderzoek naar vrede, geweldpreventie en wapenhandel. Het adviseert het parlement ook inzake wapenhandel en verzamelt informatie over vrede. “Zo volgen we sinds lange tijd die Vlaamse defensiegerelateerde industrie op. Zoals de makers van beeldschermen voor defensie of radar- en communicatietechnologie voor vliegtuigen en schepen”, kaart Nils Duquet, directeur van het Vlaams Vredesinstituut, in Het Gesprek aan. Zo bracht de defensie-industrie in Vlaanderen de eerste acht maanden van dit jaar 600 miljoen euro op. Dat is al vier keer meer dan in 2021.

Wapenleveringen Oekraïne

Onlangs besliste de federale regering om voor 94 miljoen euro aan gepantserde wagens en luchtafweer aan Oekraïne te leveren. Een beslissing die ook op de goedkeuring van het Vlaams Vredesinstituut kan rekenen. Duquet legt uit waarom. “Rusland heeft het internationaal recht overtreden door Oekraïne binnen te vallen. Je mag niet zomaar een ander land binnenvallen. En volgens datzelfde internationaal recht heeft Oekraïne het recht om zichzelf te verdedigen en militaire steun te vragen aan andere landen. Hadden de Westerse landen geen wapens aan Oekraïne geleverd, dan was Oekraïne wellicht de eerste week overrompeld door Rusland. De militaire bezetting van Oekraïne door Rusland is geen vrede.”

Vrede bereiken door het leveren van wapens? Het lijkt toch wat tegenstrijdig. “Zonder wapenleveringen wordt Oekraïne onder de voet gelopen. Maar onze vrees is natuurlijk dat die wapens in verkeerde handen terechtkomen. Je kan gewoon niet alles controleren. Maar het is vooral belangrijk dat Oekraïne sterk staat in de onderhandelingen en die wapenleveringen kunnen daarbij helpen”, aldus Duquet.