Na een fikse rel binnen de Vlaamse regering over het stikstofakkoord, is er dan na enkele mislukte pogingen toch witte rook verschenen. Alleen maar lachende gezichten op de persconferentie van de Vlaamse regering, maar dat houdt de oppositiepartijen niet tegen om te vragen of er nu wel echt een stikstofakkoord is?  Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens is te gast in Studio Vlaams Parlement.

Om cd&v over de streep te trekken moet een nieuw MER, milieueffectenrapport, uitsluitsel geven over twee kwesties: kunnen uitstootrechten nog verschoven worden en het verschil in drempels tussen landbouw en industrie. Maar wat als er een negatief advies gegeven wordt? “Er is de illusie gecreëerd van een stikstofakkoord”, stelt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens in Studio Vlaams Parlement vast. “cd&v gaat er nu vanuit dat dat onderzoek positief zal eindigen en hun twee knelpunten in het decreet gaan opgenomen worden. Maar is dat zo? Want volgens verschillende experten kunnen deze twee kwesties niet opgenomen worden, anders wordt het decreet juridisch kaduuk. De poppen gaan volgens mij terug aan het dansen gaan wanneer dat openbaar onderzoek is afgerond.”

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Chris Janssens (Vlaams Belang) zal er geen stikstofakkoord zijn voor het einde van deze legislatuur. “Ik geloof niet dat het stikstofakkoord voor de verkiezingen van volgend jaar goedgekeurd wordt. Om de crisis binnen de Vlaamse regering te blussen, hebben ze gewoon een schijnakkoord opgemaakt.” Tot slot verwijt Janssens de Vlaamse regering Belgische tactieken te gebruiken. “Alles wordt op de lange baan geschoven.”