Inschrijvingsdecreet
In april 2019 heeft het Vlaams Parlement het Inschrijvingsdecreet goedgekeurd. Het decreet moet komaf maken met het kamperen aan de schoolpoort. Maar over de invulling van het decreet heerst er heel wat onduidelijkheid. Zo heeft Vlaanderen nog geen standaardalgoritme, de wijze waarop de vrije schoolplaatsen worden verdeeld, ter beschikking gesteld. Het Gents stadsbestuur is alvast vragende partij voor een overgangsjaar.

Voor bijna 1,2 miljoen leerlingen en 164.000 personeelsleden uit meer dan 3.500 scholen startte op maandag 2 september het nieuwe schooljaar. Ook was het de start van de vernieuwde inschrijvingsregels. Voor het komende schooljaar 2020-2021 zullen scholen met de nieuwe inschrijvingswijze moeten werken. Scholen waar er een capaciteitstekort is, moeten de digitale aanmelding gebruiken. Deze verplichting geldt ook voor de scholen in de zogenaamde capaciteitsregio’s Brussel, Antwerpen en Gent.  “Er is echter nog geen standaardalgoritme, er is geen duidelijkheid over budgetten. Ook het buitengewoon onderwijs krijgt een aparte regeling, waarvoor onder andere overlegplatformen moeten worden opgericht, en zit te wachten op duidelijke regels”, zegt Elisabeth Meuleman (Groen).

Begin juli was er nog een overleg met enkele betrokken spelers. Verder is het wachten op uitvoeringsbesluiten van de Vlaamse Regering om tot de implementatie en praktische uitwerking van het nieuwe Inschrijvingsdecreet over te gaan. Het stadsbestuur van Gent wil alvast een overgangsjaar voor het aanmelden in het secundair onderwijs volgens het nieuw inschrijvingsdecreet. “Als je zo’n code maakt, wil ik niet dat er achteraf discussie kan zijn dat het niet correct is verlopen want dan stort je iedereen in onzekerheid”, zegt ontslagnemend minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Daarnaast haalt ze aan dat het Vlaams regeerakkoord meer duidelijkheid zal brengen.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio ad hoc, maandag 30 september 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.