Experimenteren met alternatieve woonvormen
“We moeten ervoor zorgen dat we geen bijkomende ruimte moeten innemen en dat we het gemeenschappelijk wonen of het samenwonen kunnen stimuleren”. Dat zegt minister van Ruimtelijke ordening Joke Schauvliege in het Vlaams Parlement. Aanleiding zijn verschillende vragen van parlementsleden over alternatieve woonvormen.

De bestaande klassieke woonvormen zullen in de toekomst niet meer volstaan om tegemoet te komen aan de hedendaagse woonbehoeftes. Denk bijvoorbeeld aan samenhuizen of cohousing. Om een antwoord te bieden op al deze uitdagingen lanceerde Vlaams minister voor Wonen, Liesbeth Homans (N-VA), een oproep voor experimentele woonvormen. 28 projecten werden geselecteerd en kunnen binnenkort van start gaan. Ze krijgen de mogelijkheid om te experimenteren met alternatieve woonvormen en de ruimte om af te wijken van de bestaande regelgeving inzake Wonen, zoals bijvoorbeeld de oppervlaktenormen of de toezeggingsregels voor sociale woningen.

CD&V juicht deze beslissing toe en is tevreden dat nieuwe woonvormen erkend worden als waardevolle ontwikkelingen in het beleid. Maar de regelgeving moet sneller schakelen, want in realiteit evolueren de nieuwe woonvormen aan een hoog tempo. “Parallel met de proefprojecten moet het beleidskader worden uitgewerkt zodat huidige en toekomstige projecten voor gemeenschappelijk wonen verankerd kunnen worden”, zegt An Christiaens (CD&V). Het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verankerden nieuwe woonvormen in hun regelgeving, maar Vlaanderen laat op zich wachten. Minister van Omgeving Joke Schauvliege liet ondertussen weten binnen het beleidsdomein ruimtelijke ordening plaats te maken voor nieuwe woonvormen. “We zullen zien of op basis van die proefprojecten er eventuele nieuwe knelpunten opduiken. Dan kunnen we daar gerust aan werken, want ik ben voorstander van de nieuwe woonvormen”, aldus de minister.

Studio Commissie, donderdag 18 januari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.