Onze gast voor ‘Het Gesprek’ is Wim Dries, burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Journalist Marc Van de Looverbosch overloopt met hem in sneltreinvaart de problemen waar lokale besturen mee kampen, zoals politie en brandweer, de zware pensioenlasten en de invoering van statiegeld op plastic flessen en blikjes.

 

Onlangs bracht de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) een federaal memorandum uit. Daarin benadrukken 581 steden en gemeenten in dit land dat de volgende federale regering de lokale democratie moet versterken. “De verenigingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben samen dat federaal memorandum geschreven. Lokale besturen hebben namelijk heel wat raakpunten met het federale niveau, zoals bijvoorbeeld de pensioenen”, kaart Wim Dries, voorzitter van de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), aan. “We vragen vooral om ons te betrekken in de gesprekken die impact hebben op die lokale besturen. We worden te vaak over het hoofd gezien. Geef ons die plaats aan die tafel.”

Financiering politie

De drie verenigingen roepen de federale regering op om ervoor te zorgen dat de politie afdoend gefinancierd wordt. Hiervoor moet er een financieringswet komen in plaats van de huidige talrijke besluiten die de financiering van de politie regelen. “Op federaal niveau wordt er onderhandeld over alle politieagenten maar 70 à 75 procent van die politieagenten zijn wel lokale werknemers. De lokale zones betalen maar op federaal niveau bespreekt men de loonvoorwaarden. En die gesprekken gebeuren zonder de lokale besturen. Als het federale niveau de lonen wil optrekken, ons goed, maar dan moet je de lokale besturen wel meer middelen geven”, zegt Dries.

Pensioenbom

De VVSG pleit ervoor dat de federale regering moet meebetalen voor de gemeentepensioenen. Voorzitter Dries vindt dat er dringend een oplossing moet komen voor de duizelingwekkende pensioenuitgaven van lokale besturen. “We zijn de enige werkgever in België die zijn eigen pensioenen moet betalen. “Zo’n 110.000 mensen werken bij de lokale besturen in Vlaanderen en daarvan is zo’n 30 à 35 procent statutair. Maar de mensen die vandaag met pensioen zijn, daar ligt het probleem. Wij hebben dit eens berekend voor mijn stad Genk. Genk heeft een vermogen van 500 à 600 miljoen euro, dat zijn gebouwen, wegen, enz. En die pensioenlasten wegen daarop voor 303 miljoen euro. De komende 30 jaar hebben we een factuur van 303 miljoen euro te betalen, dat is 10 miljoen euro per jaar dat wij moeten voorzien uit een budget van 150 à 160 miljoen euro. Wij willen met het federale niveau bekijken hoe we die pensioenbom onder controle gaan krijgen.”

Statiegeld

Statiegeld is belangrijk in de strijd tegen zwerfvuil. Maar steden en gemeenten zijn ook bezorgd over de extra last die hun richting uitkomt bij een digitaal statiegeldsysteem voor plastic flessen en blikken. “Momenteel kost het opruimen van zwerfvuil 192 miljoen euro aan de lokale besturen. Statiegeld zou hierbij kunnen helpen, dus vanuit VVSG zijn wij voor statiegeld maar wij koppelen daar wel een aantal voorwaarden aan. Zo moet de verantwoordelijkheid liggen bij de producent en niet bij het lokale bestuur”, zegt Dries. Met het voorstel dat nu voorligt zouden de lokale besturen “duizenden extra vuilbakken moeten plaatsen die ook geleegd moeten worden”. Bovendien zouden er thuisscanners verdeeld moeten worden onder burgers die niet vertrouwd zijn met smartphones en apps. “No pasarán! Dit kan niet. Dit gaan we echt niet doen”, aldus Dries in Het Gesprek.