Nieuwe regels voor blokstaarten bij wedstrijden
In Vlaanderen mogen geblokstaarte paarden niet meer deelnemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. Op die manier wil Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts een einde maken aan het massale omzeilen van het wettelijke verbod op blokstaarten. Het decreet tegen deze Vlaamse traditie is nu unaniem goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

Blokstaarten, ook wel ‘couperen’ genoemd, is een oude praktijk waarbij de staart van een dier operatief verwijderd wordt. De amputatie gaat dwars doorheen de wervels en zenuwen van het dier en kan ook na de ingreep pijnlijke gevolgen hebben. Sinds 2001 is blokstaarten bij wet verboden, tenzij voor “ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat”. In realiteit wordt dit achterpoortje gebruikt om toch massaal te blijven blokstaarten om ‘esthetische’ redenen. “Men kan een uitzondering krijgen op basis van een medisch attest. Maar die uitzondering is de regel geworden”, zegt minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Door het gebruik van dat achterpoortje blijft de wet op dit moment dode letter”.

Minister Weyts wil met een nieuw decreet een einde maken aan die praktijk. Hij gebruikt daarbij een omwegje. Zo wil hij alle dieren met een diergeneeskundig attest gewoon verbieden deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden. “Bedoeling is dat geblokstaarte paarden op die manier geleidelijk zullen verdwijnen uit de voor fokkers en eigenaars belangrijke tentoonstellingen, keuringen en wedstrijden”, aldus de minister. De Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement keurde het decreet unaniem goed, over grenzen van meerderheid en oppositie heen.

Bron: http://www.benweyts.be/nieuws

Studio Commissie, donderdag 1 maart 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.