Nieuwe zeesluis voor Zeebrugge
Vlaams minister Ben Weyts heeft een voorontwerp ingediend voor een nieuwe zeesluis in Zeebrugge. Volgens Mercedes Van Volcem (Open Vld) is het draagvlak te klein. Ook de communicatie rond het voorstel is niet goed verlopen. In de commissie​ Mobiliteit probeert het Brugs gemeenteraadslid de minister te overtuigen om ook andere pistes af te tasten.

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het planningsproces ‘Verbetering nautische toegankelijkheid tot de (achter)haven van Zeebrugge’. In de verkenningsfase werden zes mogelijke oplossingen uitgewerkt. Iedereen kon hier al op reageren tijdens de consultatieronde over de ‘alternatievenonderzoeksnota’ in oktober 2016. Deze zes alternatieven werden onderzocht en afgewogen op milieueffecten, kostenbatenverhouding en nautische gevolgen. De Vlaamse Regering heeft nu op basis van de resultaten van het onderzoek het voorkeursbesluit goedgekeurd. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil een nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge op de plaats van de huidige Visartsluis.

Vlaams Parlementslid en Brugs gemeenteraadslid, Mercedes Van Volcem (Open Vld), is diep ontgoocheld in het voorkeurstraject van de minister. “Wanneer de loodsen de grote boten die vanop zee komen in dat kleine trechter moeten krijgen, is dat gevaarlijk”, zegt Van Volcem. “Bij meer dan 5 beaufort kunnen de boten niet in de nieuwe sluis binnenvaren. Bovendien zullen er extra sleepboten nodig zijn, wat zorgt voor vertraging en extra kosten. Daarnaast is er ook nog een probleem wanneer men vanop zee naar die trechter gaat bij minder dan 5 beaufort omdat die grote schepen nog een bocht moeten maken in dat Verbindingsdok. Dat betekent dat er extra kosten zullen moeten gebeuren aan Zwankendamme”. Ze hoopt alsnog dat de minister het over een ander boeg zal gooien.

Studio Commissie (herhaling), donderdag 30 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.