visserijsector
Ook de visserijsector wordt door de coronacrisis hard getroffen. De prijzen zijn ondertussen gemiddeld met één derde gedaald. In het Vlaams Parlement bespreken de leden van de commissie Landbouw daarom samen met bevoegd minister Hilde Crevits hoe ze de Vlaamse vissers kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijden.

Door het coronavirus hebben veel horecazaken hun deuren moeten sluiten. Daardoor valt de export stil en krijgen Belgische vissers hun vis niet verkocht. De dalende vraag heeft als gevolg dat de visprijzen de voorbije weken gekelderd zijn. “De visprijzen zijn gemiddeld met één derde gedaald en voor tong zelfs met de helft”, zegt Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V). “De Vlaamse Regering bekijkt momenteel de mogelijkheid om een stillegvergoeding te geven die in verhouding moet staan tot het verlies dat men lijdt. Dat is dus geen volledige compensatie”.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft daarom extra acties ondernomen om vis op de website ‘Lekker van bij ons nog meer in de kijker te zetten. “Via een driemaandelijkse nieuwsbrief spoort VLAM de vishandelaars, reders en veilingen aan om actief mee te werken aan de acties. Aan de verkooppunten zal men bijkomend materiaal bezorgen, zoals winkelaffiches en folders. Het materiaal is eveneens beschikbaar in een Franstalige versie. Het maandelijks bereik wordt geschat op 250.000 tot 300.000 klantenbezoeken”, aldus de minister.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio Commissie, maandag 18 mei 2020 vanaf 18u30 op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.