Kleinkinderen op bezoek bij hun grootouders

De plenaire vergadering van woensdag 14u vindt gewoon plaats. Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal aanwezig zijn. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. Alle plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. De meeste commissievergaderingen zijn door iedereen rechtstreeks te volgen via vlaamsparlement.tv.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Maandag 18/05

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement

Erkenning Thor Park Genk als regelluwe zone voor energie

De plenaire vergadering bespreekt het ontwerp van decreet dat de beslissing van de Vlaamse Regering om Thor Park Genk als regelluwe zone voor energie te erkennen moet bekrachtigen en houdt de eindstemming over dit ontwerp van decreet. Een regelluwe zone is een regeling waarbij een bepaalde regelgeving voor een zekere tijd buiten toepassing gesteld wordt voor een specifiek probleem of specifieke doelgroep, om innovatie makkelijker te maken. In een regelluwe zone voor energie krijgen onderzoekers tijdelijk de toestemming om nieuwe technieken of toepassingen op het vlak van energie uit te testen, in afwijking van de algemene regelgeving uit het Energiedecreet. Thor Park Genk, waar vroeger steenkoolmijnen waren, is de eerste dergelijke proeftuin die erkend wordt.

Nooddecreten coronacrisis: wijzigingsdecreet Gigarant COVID-19 waarborgregeling bedrijven en aanpassing Energiedecreet

De plenaire vergadering behandelt opnieuw een aantal dringende decreetswijzigingen rechtstreeks in de plenaire vergadering en stemt over deze wijzigingen. Het betreft een ontwerp van decreet tot wijziging van de Gigarant-waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen dat een een bijzondere COVID-19-waarborg voor bedrijven wil invoeren. Daarnaast dienden de meerderheidsfracties ook een voorstel van decreet in om het Energiedecreet te wijzigen, met name wat de startdatum betreft van projecten voor warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie.

– 18u30: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Landbouw en Visserij van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de ondersteuning van de Vlaamse visserijsector

Dinsdag 19/05

– 14u: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Welzijn in het Vlaams Parlement – Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn, met Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Coronacrisis: voortgangsrapportage

De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft gevolgen voor Vlaanderen, ook gezien de inwerkingtreding van het nationaal rampenplan met bijbehorende strenge maatregelen. De leden van de commissie houden daarom met minister Wouter Beke een voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce Covid-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn.

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Welzijn: Voortgangsrapportage over de aanpak van de coronacrisis in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in het bijzonder over de Taskforce COVID-19 Zorg, de Taskforce Kwetsbare Gezinnen en het actieplan mentaal welzijn, met Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Woensdag 20/05

– 9u30: Commissie Live – Live-uitzending vanuit de commissie voor Media van het Vlaams Parlement met een hoorzitting over de nieuwe beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT en over de omzetting van de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten

Beheersovereenkomst VRT: hoorzitting

Twee jaar geleden werd de Europese richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) gepubliceerd. Deze richtlijn voert heel wat wijzigingen door, en moet tegen ten laatste 19 september 2020 in Vlaamse regelgeving zijn omgezet. Ter voorbereiding van de op til staande decretale wijzigingen, en in het licht van de nieuw af te sluiten beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, houdt de commissie een aantal hoorzittingen met stakeholders.

Deze achtste hoorzitting en laatste in de reeks stond oorspronkelijk op 19 maart geagendeerd maar kon toen wegens de coronacrisis niet doorgaan. Vandaag komen Luc Van den Brande (voorzitter raad van bestuur VRT), Leo Hellemans (gedelegeerd bestuurder ad interim VRT), Liesbet Vrieleman (algemeen directeur Informatie VRT), Stijn Lehaen (algemeen directeur Technologie & Innovatie VRT), Saskia Schatteman (CEO van Var), Carlos Van Hoeymissen (vertegenwoordiger ACV-Transcom), Wies Descheemaeker (secretaris ACOD, VRT), Mike Barlow (voorzitter ad interim VSOA, VRT) en Chris Van Roey (CEO van UBA) aan bod.

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending vanuit het Vlaams Parlement: Actuele vragen en antwoorden

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 21/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Landbouw van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: het verwachte tekort aan seizoenarbeiders en over de verdelging van de Aziatische hoornaar

Vrijdag 22/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Economie en Werk van het Vlaams Parlement met een gedachtewisseling over de aanpak van de coronacrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie

Zaterdag 23/05

– 18u: De Koepelzaal – Samenvatting van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (deel 2)

Zondag 24/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Wonen van het Vlaams Parlement over het verlengen van de opschorting van uithuiszettingen tot zes maanden na de civiele noodsituatie als gevolg van het coronavirus en over de mogelijkheid tot het opzeggen van de huurovereenkomst van een studentenkamer die tijdens de coronacrisis niet wordt gebruikt

Maandag 25/05

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement met vragen over o.a.: de toename van specifiek zwerfvuil tijdens de coronacrisis en over het zwerfvuilbeleid in Vlaanderen en over de evaluatie van het mestbeleid

Evaluatie mestbeleid

In het jongste Mestactieplan is in een tussentijdse evaluatie voorzien tegen 1 juli 2020. Daaruit moet blijken of de waterkwaliteit is verbeterd. Door de coronacrisis is de nieuwe verplichting voor landbouwers om het gebruik van meststoffen digitaal bij te houden, verschoven naar 1 januari 2021. Hoe zal die evaluatie verlopen? Wie voert die uit? Binnen welke termijn wil minister Zuhal Demir maatregelen nemen op basis van de evaluatie? Welk gevolg heeft het uitstel van het digitale register voor de evaluatie?