Sinds 2019 is Hendrik Vandamme de voorzitter van het Algemeen Boerensydicaat (ABS). De beloftes van de Vlaamse Regering neemt hij met een stevige zak zout. En als de regeringsleiders niet willen luisteren, dan zullen ze het voelen. De tractoren staan paraat.

Overal in Europa laten landbouwers hun stem horen. Ook bij ons zijn er in het hele land acties en blokkades. De boeren zijn boos en willen dat de Vlaamse Regering eindelijk naar hen luistert. Minder regels, meer rechtszekerheid en een betere bescherming van landbouwgrond. “Er is een wirwar aan regeltjes vanuit Europa, vanuit het federale niveau en vanuit Vlaanderen die de landbouwactiviteiten enorm bemoeilijken”, zegt Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS). “De mensen eten ongeveer drie maaltijden per dag, wat betekent dat de landbouw drie keer mee aan tafel zit. Wij zijn in de eerste plaats voedselproducenten, maar onze regeringsleiders vergeten dit precies.”

Politiek neutraal

In november organiseerde de Hongaarse denktank MCC een debat over alle ellende waarmee de boeren overspoeld worden. Ook Hendrik Vandamme gaf er interviews. Hij nam achteraf ook deel aan een meeting met Europarlementslid Patricia Chagnon van de Rassemblement national (RN). Nochtans profileert ABS zich als onafhankelijk en politiek neutraal. “Ik was daar in de eerste plaats om te praten met mijn Franse collega’s. Daarna was er inderdaad een meeting maar daar was niet enkel de Rassemblement national op aanwezig. Ik heb enkel de bezorgdheden van onze Vlaamse landbouwers vernoemd. Meer dan dat is het niet.”, verdedigt Vandamme. “Ik heb nog nooit stemadvies gegeven aan onze leden en ik ga dat ook niet doen.”

Eerlijke prijs

Het EU-Mercosur verdrag, dat is opgesteld tussen de Europese Unie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay), heeft tot doel de handel tussen deze regio’s te bevorderen. Maar dat verdrag zorgt volgens Vandamme voor oneerlijke concurrentie. “De veeteelt en de suikerproductie in Latijns-Amerika voldoen niet aan dezelfde ecologische normen die de EU zichzelf oplegt, ook op het vlak van dierenrechten. Het akkoord werkt volledig marktverstorend. Wij zijn niet tegen handel, maar de voorwaarden die ons worden opgelegd, moeten ook gelden voor andere landen.”

Het water staat de Europese boer aan de lippen door een verouderd landbouwmodel dat focust op schaalvergroting en steeds goedkopere producten. Een model waarin de échte kosten voor de productie van ons voedsel nauwelijks vertaald worden naar een correcte prijs voor de boer. “Er wordt winst gemaakt doorheen de keten. Zo wordt er voor en na ons winst gemaakt. Dat is een economische wetmatigheid. De deeltjes van de taart moeten eerlijk verdeeld worden”, kaart Vandamme aan.

Land van de landbouwers

De partij cd&v, dé boerenpartij, wil dat de landbouwgronden ook effectief in handen blijven van de landbouwers. Zo mogen, volgens de partij, natuurorganisaties geen landbouwgronden meer kopen voor de aanplanting van bossen. Dat idee werd hen door iemand anders ingefluisterd. “Bij de eerste vergadering met de Vlaamse Regering heb ik dit voorstel op tafel gelegd. Wij willen niet dat door ruimtelijke procedures nog landbouwgrond wordt omgezet naar een andere bestemming. Landbouwers mogen ook niet zomaar doen wat ze willen op agrarisch gebied. Waarom de overheid dan wel?”, aldus Vandamme in Het Gesprek.