Het ongenoegen over de mogelijke verbastering van het Nederlands bij de VRT is bijzonder groot. Zeker bij N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele die zelf goed van de tongriem gesneden is. Hij spreekt dreigende taal: wie de beheersovereenkomst niet naleeft, kan naar de centen fluiten. Hij is te gast in Studio Vlaams Parlement.

De VRT werkt aan een nieuw Taalcharter, waarin tussentaal en buitenlandse accenten vaker gedoogd worden. ‘We willen de regels beter afstemmen op wat er al gezegd wordt in VRT-programma’s’, zegt de VRT-taalraadsvrouw. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (cd&v) verslikte zich bijna in zijn koffie toen hij het nieuws vernam. Maar hij is niet alleen. Alle partijen in het Vlaams Parlement willen dat vlekkeloos Nederlands de norm blijft. “De openbare omroep, de grote cultuurdrager, moet de standaardtaal hanteren. Er is een afsprakennorm en die moet gevolgd worden”, klinkt het bij N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele in Studio Vlaams Parlement.

Volgens Vandaele is er een contract tussen de Vlaamse overheid en de VRT waarin vermeld wordt dat de VRT de standaardtaal moet hanteren. “Als de VRT dit niet volgt is er sprake van contractbreuk. En als er contractbreuk is, dan betalen we niet.”