Het debat over de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering werd overschaduwd door de VRT-documentaire ‘Godvergeten’. De reeks heeft heel wat emoties losgemaakt. Ook bij Vlaams volksvertegenwoordiger en co-voorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout. Hij is te gast in Studio Vlaams Parlement.

Afgelopen weken bracht de VRT pakkende getuigenissen van meerdere slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Kerk. Na afloop van de laatste aflevering van ‘Godvergeten’ riep priester Rik Devillé op om een onderzoekscommissie op te richten. Vlaams volksvertegenwoordiger en co-voorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout steunt deze oproep. “De slachtoffers van misbruik in de Kerk hebben het recht te weten of het onderzoek tijdens Operatie Kelk correct gebeurd is. Daarom vragen we dat er op het federale niveau een onderzoekscommissie wordt opgericht.”

Maar de co-voorzitter vindt dat er ook op Vlaams niveau een onderzoekscommissie moet komen. “We zien dat er in internaten, in scholen, in zorgvoorzieningen,… ook heel wat verhalen naar boven zijn gekomen. We vragen ons af in welke mate al deze structuren hieraan bijgedragen hebben. Welke machtsstructuren hebben daarin een rol gespeeld? En al de expertise rond welzijn en onderwijs zit hier, in dit Vlaams Parlement.”

Vangheluwe

Eén van de slachtoffers in de documentaire is Mark Vangheluwe, het neefje van de voormalige bisschop van Brugge Roger Vangheluwe. Na de beschuldigingen van misbruik trad Vangheluwe in april 2010 af als bisschop en trok hij zich terug in een klooster in Frankrijk. Ook Vaneeckhout ontmoette in zijn kindertijd bisschop Vangheluwe. “Ik ben geen slachtoffer van hem. Tijdens een gezinsweekend, ik was toen twee jaar oud, kwam bisschop Vangheluwe ’s avonds binnen om alle kindjes mee in bed te stoppen en een kruisje te geven. Achteraf bekeken, is dit allemaal zeer bedenkelijk.”

De feiten zijn al lang bekend. Waarom is het dan nog nodig om twee onderzoekscommissies in het leven te roepen? “Ten eerste, het is niet omdat iets juridisch verjaard is, dat het niet moreel en maatschappelijk nog een bepaalde rol speelt. De slachtoffers krijgen nog steeds niet de hulpverlening die ze nodig hebben. Ten tweede, vind ik dit ook een zeer belangrijke les voor de toekomst. Een op de tien kinderen wordt vandaag geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. We moeten lessen trekken uit het verleden en ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt in de toekomst”, aldus Vaneeckhout in Studio Vlaams Parlement.