Uitbreiding Antwerpse Haven
Om te voldoen aan de vraag van de Antwerpse Haven naar meer containercapaciteit loopt er in Vlaanderen een procedure om uit te zoeken hoe dat in z’n werk moet gaan. Acht alternatieven werden voorgelegd maar minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gooide er op het laatste moment zelf nog een optie bij. Een bizarre manier van werken, vindt kandidaat-burgemeester van Antwerpen Wouter Van Besien (Groen).

De Vlaamse regering maakt in de loop van dit jaar bekend welk scenario zij kiest om de Antwerpse Haven van meer containercapaciteit te voorzien. In een eerste fase werden acht alternatieven geselecteerd, maar onverwachts bracht minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een negende op tafel. “Daar kwamen heel wat verbaasde en negatieve reacties op. Ook inhoudelijk zijn er heel wat problemen”, zegt Wouter Van Besien (Groen). Het plan van Weyts houdt enerzijds in dat er meer en compacter gebouwd zal worden. Ook de Europaterminal aan de Schelde ten zuiden van de Berendrecht/Zandvlietsluis zal verdiept worden. Anderzijds komt er een beperkt Saeftinghedok waarvan alleen de zuidkant een containerterminal zal worden. Hierdoor zou het polderdorp Doel verdwijnen.

Volgens Van Besien lijkt het op een voorkeursbesluit dat men plots probeert door te duwen. “Er zijn heel veel gesprekken geweest met de stakeholders, ook los van de procedure, namelijk over al de Saeftinghedok-varianten. Waar de minister er nu ook nog één van gemaakt heeft. Zijn voorkeur gaat naar de aanleg van het Saeftinghedok met een zuidelijke terminal. Uiteraard, als er een zuidelijke terminal is, ligt een noordelijke terminal al op de loer. Het lijkt een beslissing in schijven te zijn voor de uitvoering van het Saeftinghedok-scenario, waar de haven en de havengemeenschap zwaar voor aan het lobbyen zijn”, aldus Van Besien.

Complex project

De doelstelling van het Complexeprojectendecreet was meer containercapaciteit, ongeveer 6,5 miljoen extra containers. Parallel hiermee moet men de garantie kunnen bieden op een efficiënte mobiliteitsontsluiting en moet het project zo weinig mogelijk impact hebben op de natuur. “We stelden vast dat er in de acht bestudeerde pistes telkens een probleem was met die drie criteria. Daarom hebben we geopteerd om dat negende alternatief, dat inzet op die drie fronten te onderzoeken”, zegt Weyts. “Het complex project richt zich qua tijdshorizon op 2030. Daarbij zeg ik heel duidelijk dat ik niet weet wat er na 2030 nog allemaal zal evolueren, welke noden er zullen ontstaan en welke efficiëntietrajecten zullen worden afgelegd”.

Studio Commissie, dinsdag 20 maart 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.