Coronavirus - Corona - Artsen - Ziekenhuis - RX - longen - Mondmaskers - Welzijn
Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke investeert 25 miljoen euro in actieplan mentaal welzijn ‘Zorgen voor Morgen’. Daarmee wil hij de mentale zorgen rond het coronavirus aanpakken. Dat zegt hij in de commissie waar hij ook meer uitleg geeft over de aanpak van de crisis. Hij geeft een stand van zaken over de resultaten van de tests bij bewoners en personeel in woonzorgcentra en gaat ook dieper in op het aantal overlijdens.

Vorige woensdag besliste de Nationale Veiligheidsraad dat bewoners van woonzorgcentra en andere residentiële zorginstellingen voortaan 1 bezoeker (altijd dezelfde) mogen ontvangen als zij of hij de voorbije 2 weken geen symptomen van Covid-19 had. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) hield dit tegen. “Te snel”, klonk het. Ondertussen is de Taskforce COVID-19 Zorg een bezoekregeling aan het uitwerken. “Bezoekers mogen binnen indien ze toestemming hebben van de directeur van de zorginstelling of omwille van uitzonderlijke omstandigheden”, zegt Beke. “Op 29 april zal de taskforce (normaal gezien) een voorstel rond te bezoekersregeling klaar hebben”.

Situatie woonzorgcentra

De minister laat weten dat de situatie in woonzorgcentra momenteel stabiel lijkt te zijn. Of we over de piek heen zijn? Daar durft de minister momenteel nog geen uitspraken over te doen. “Wij doen een dagelijkse bevraging/monitoring van de woonzorgcentra. Daaruit blijkt dat in 371 woonzorgcentra er geen besmetting is vastgesteld, in 283 minder dan 10% en in 172 meer dan 10%”, zegt Wouter Beke. “Deze cijfers liggen in de dezelfde lijn als vorige week”. Wanneer woonzorgcentra niet reageren, telefoneert het Agentschap Zorg en Gezondheid hen.

De komende vier weken zullen er 120.000 tests beschikbaar zijn voor de Vlaamse woonzorgcentra. Deze worden dag per dag, stelselmatig ter beschikking gesteld. Het blijft de bedoeling dat er in alle zorgsectoren overal getest zal worden. Maar zijn wel genoodzaakt om prioriteiten te stellen en dus te kiezen wie eerst aan de beurt komt. De Taskforce COVID-19 Zorg heeft daarom een strategie bepaald om te selecteren welke voorzieningen in welke volgorde deze beschikbare testkits geleverd krijgen, en voor welke doelgroepen eerst. De woonzorgcentra zijn daarbij een eerste prioriteit, samen met de revalidatiesector, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen met kwetsbare personen met een handicap.

Contact tracing

Tijdens de Interministeriële Conferentie hebben Vlaanderen en de andere deelstaten de opdracht gekregen een systeem van ‘contact tracing’ van personen die mogelijk COVID-19-positief zijn te organiseren en te operationaliseren. Volgens de schatting van experten zijn hiervoor in Vlaanderen zo’n 1.200 personen nodig. De meesten van deze ‘contact tracers’ zullen ingezet worden in callcenters. Daarnaast zullen er ook mensen nodig zijn die op het terrein gaan. De Vlaamse Regering wil met ondersteuning van een externe consultant de rekrutering van deze personen aanvatten.

Mentaal welzijn

Daarnaast komt de minister met een actieplan om de  mentale impact van het coronavirus te bestrijden. Met het actieplan ‘Zorgen voor Morgen‘ wil Beke een plan uitdenken dat op de korte en de lange termijn het mentale welzijn van de bevolking verbetert. De minister maakt hiervoor 25 miljoen euro vrij. “De veerkracht van mensen staat vandaag onder zware druk. Dat wordt een tweede topprioriteit. De relance zal maar lukken als we investeren in mentaal welzijn”, aldus Beke.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio Commissie, maandag 20 april 2020 vanaf 18u vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.