De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement stond helemaal in het teken van het Stikstofdecreet en het vernietigende advies van de Raad van State. N-VA-fractieleider en eerste indiener van het decreet Wilfried Vandaele vreest nu een complete stilstand. Hij praat erover met Marc Van de Looverbosch in Studio Vlaams Parlement.

In februari bereikte de Vlaamse Regering een akkoord over het stikstofdossier, het zogenaamde krokusakkoord. Maar het akkoord kon niet omgezet worden tot een ontwerp van decreet. De partij cd&v bleef dwarsliggen. Ze weigerden goedkeuring te geven zolang er geen milieu-effectenrapport was over twee versoepelingen die de partij in het decreet wou. Open Vld en N-VA deden op eigen houtje een demarche. Zo dienden fractieleiders Wilfried Vandaele (N-VA) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) op 27 juli een voorstel van stikstofdecreet in, zonder coalitiepartner cd&v. En werd het ook naar de Raad van State gestuurd.

Het langverwachte advies van de Raad van State is nu klaar en het is vernietigend. Dat had Vandaele niet zien aankomen. “Er zitten verregaande conclusies in het advies en dat hadden we niet meteen verwacht. Er zijn een aantal zaken die we beter moeten uitleggen, onderbouwen en motiveren. Wat kan. Maar wat moeilijker ligt, is de kritiek op het gebruik van drempelwaarden. De Raad van State stelt dat we voor alle activiteiten een passende beoordeling moeten hebben. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld mest uitrijdt, wat niet eens vergunningplichtig is, je daar ook een passende beoordeling op moet loslaten. In de praktijk is dit niet doenbaar. Daarnaast stelt de Raad van State dat we eerst dat stikstofbad moeten laten leeglopen vooraleer we nieuwe vergunningen uitreiken. Dat is zeer verregaand want het betekent dat we geen vergunningen mogen uitreiken tot we dat stikstofbad hebben laten leeglopen.”

Pijnlijk gebuisd

De Vlaamse Regering dacht met een decreet rechtszekerheid te verlenen maar dit advies geeft aan dat het daarvoor te weinig is onderbouwd. Hoe moet het nu verder? “Wij hebben dit decreet niet in de zomer met een glaasje witte wijn uit onze mouw geschud”, zegt Vandaele in Studio Vlaams Parlement. “We zitten momenteel in een moeilijk parket. Na dat advies van de Raad van State is er eigenlijk niets meer mogelijk in Vlaanderen. We willen het krokusakkoord realiseren. Alleen wil iedereen versoepelingen terwijl de Raad van State verstrengingen vraagt.”