De digitale meter, die al in bijna de helft van onze kelders hangt, jaagt de overheid en de burger op kosten. Volgens een nieuwe studie is de digitale meter veel duurder en gaat die minder lang mee dan de oude analoge meter. Hoog tijd voor een evaluatie: is de slimmer meter een dom idee? Journalist Marc Van de Looverbosch vraagt het aan Vlaams volksvertegenwoordiger Sam Van Rooy (Vlaams Belang).

 

Uit een advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) blijkt dat de digitale meters voor gas en elektriciteit in Vlaanderen dubbel zo duur zijn als elders in Europa. Vlaams volksvertegenwoordiger Sam Van Rooy (Vlaams Belang) is niet verbaasd dat zo’n digitale meter meer kost. “Een analoge meter is zeer robuust, die gaat levenslang mee. Bij een digitale meter is er veel geavanceerde technologie en kan er veel stuk gaan, waardoor de levensduur kort(er) is.” Van Rooy is niet tegen de invoering van een digitale meter, maar wel tegen de verplichte invoering ervan. “Je moet mensen vrij laten in hun keuze. Er zijn voordelen aan een digitale meter, zo kan je maandfacturen aanvragen in plaats van maandelijkse voorschotfacturen te betalen. Maar nogmaals, wij zijn tegen een verplichte invoering en voor keuzevrijheid.”

Van Rooy wijst erop dat een verplichting tal van problemen met zich meebrengt. Volgens hem maken mensen zich zorgen over hun privacy en gezondheid. “Fluvius kan bij iedereen die een digitale meter heeft gewoon binnenkijken. Er is een privacyprobleem. De privacyregels rond dataverzameling en -opslag moeten beter.”

Onontvankelijk

Na een klacht van Groen kwam de Deontologische Commissie van het Vlaams Parlement samen over de contacten van Vlaams volksvertegenwoordiger Filip Dewinter (Vlaams Belang) met Chinese spionnen. Maar de informatie blijkt nu niet zwaarwichtig genoeg om de klacht effectief ontvankelijk te verklaren. “Groen heeft deze affaire electoraal proberen uit te buiten. Het is gewoon een politiek steekspel. Maar nu blijkt, zwart op wit, dat er niets aan de hand is. Ik was er altijd gerust in”, aldus Van Rooy in Studio Vlaams Parlement.