Heel wat activiteiten kunnen omwille van de coronacrisis niet doorgaan. “Maar in tegenstelling tot de eerste lockdown zijn er geen rood-witte linten rond de speelpleinen. Openbare ruimte gaat niet op slot”. Dat zegt Vlaams minister van Jeugd, Media en Brussel Benjamin, in een nieuwe aflevering van ‘Het Gesprek’ op vlaamsparlement.tv met Jan De Meulemeester. De minister verduidelijkt de nieuwe maatregelen voor kinderen en jongeren, geeft meer uitleg over het Vlaams factcheckplatform en bekritiseert de uitspraken van Paul Magnette over een nieuwe staatshervorming.

“Drie elementen staan centraal: buiten, buiten, buiten! Zoveel mogelijk buiten spelen”. Dat zei Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) in het Vlaams Parlement. Deze week werd er beslist dat buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren alleen mogen plaatsvinden in groepjes van maximaal 10. Bovendien worden buitenschoolse activiteiten beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen. Tijdens de krokusvakantie zal er een evaluatie plaatsvinden van de maatregelen. “De evaluatie in de krokusvakantie gaat over hoe we na de krokusvakantie zullen verdergaan. De regels die we nu hebben vastgelegd zijn tot en met de krokusvakantie”, verduidelijkt Dalle.

Bij de ‘klassieke’ variant van het virus hebben experts en politici altijd gesteld dat kinderen een minimale rol spelen in de verspreiding. Maar bij de nieuwe varianten gaat dit niet op. “Ik ben natuurlijk geen viroloog, maar we zijn in constant overleg met virologen. Uit deze gesprekken en adviezen blijkt dat de Britse variant zorgt voor een grotere besmetting bij alle leeftijdscategorieën, dus er zijn ook veel meer besmettingen bij kinderen. Maar het is nog altijd zo dat ze minder snel ziek worden dan ouderen”, zegt Dalle. In tegenstelling tot de eerste lockdown zal de minister de speeltuinen en openbare sportterreinen niet afsluiten. “Herinner u de rood-witte linten rond speelpleinen. Als minister van Jeugd was mijn hart gebroken. We hebben dan ook heel fors gezegd van: dit mogen we niet meer doen.”

Vlaams factcheckplatform

Onlangs liet de minister weten te willen investeren in een Vlaams factcheckplatform. Ook moet de VRT volgens de beheerovereenkomst een “dam bouwen tegen desinformatie”: nepnieuws ontkrachten via factchecks op alle mogelijke kanalen. “Sterke duiding is natuurlijk de essentie van goede journalistiek. Het is ook gebleken dat dat soms van levensbelang was tijdens de coronacrisis. Juiste informatie over vaccins, contactonderzoek, … bleek essentieel. Vanuit de overheid willen we vooral kijken hoe we de media daarin kunnen versterken. Door technologie, innovatie en artificiële intelligentie hopen we ze te kunnen ondersteunen.”

Brussel

PS-voorzitter Paul Magnette is voorstander van 4 gewesten, zonder gemeenschappen. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een Brusselse bevoegdheid wordt. Volgens Dalle, ook Vlaams minister van Brussel, zou dit een grote vergissing zijn. “Een op vier van de Brusselse kleuters gaat naar het Vlaams onderwijs. Dat is een enorme emancipatiemachine van jonge ouders, van kinderen en jongeren die zeggen: “Als ik mij richt tot de Vlaams gemeenschap kan ik vooruit in het leven”. Die investeringen van de Vlaamse gemeenschap in Brussel lonen en het zou een historische vergissing zijn om die banden tussen Vlaanderen en Brussel door te knippen”, aldus Dalle.