Sinds deze legislatuur is Vlaanderen bevoegd voor dierenwelzijn. In het Vlaams Parlement werd recent een voorstel van resolutie ingediend om dierproeven af te bouwen. Wetenschappelijk onderzoek waarbij getest wordt op dieren zou steeds minder mogen voorkomen. Maandag 18 juni werden de leden van de commissie Dierenwelzijn uitgenodigd door Janssen Pharmaceutica om in alle transparantie te observeren hoe het bedrijf omgaat met hun proefdieren. Ook Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie Gaia ontving een uitnodiging en kon vaststellen dat het farmaceutisch bedrijf veel inspanningen levert voor het welzijn van de proefdieren en actief op zoek gaat naar alternatieven.